Aan de hier genoemde toegangstijden voor de polikliniek kunnen geen rechten worden ontleend.

De toegangstijd is het aantal dagen tussen het moment dat u of uw huisarts een afspraak maakt en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Als u een specifieke specialist wilt spreken kan de toegangstijd afwijken. Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste toegangstijd.

Voor de toegangstijden en/of voor het maken van een afspraak kunt u het online afsprakensysteem mijnFlevoziekenhuis.nl gebruiken of u kunt bellen met de betreffende polikliniek.

Indien er sprake is van spoed kunt u (op aangeven van de huisarts) over het algemeen direct terecht.

Voor behandelingen die niet op de polikliniek kunnen plaatsvinden vindt u hier informatie.

Peildatum: 1 november 2017

Specialisme

Verwachte toegangstijd
in dagen

Verwachte toegangstijd
in weken

Anaesthesie (poli Pijnbestrijding)
poli Pijnbestrijding
66
10
Cardiologie
poli Cardiologie
13
2
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kindertandarts
Kaakgewrichtsklachten/gebitsslijtage
Mondhygiëne
Prothese tandarts
Tandarts voor angstige/gehandicapte volwassenen
26
22
1
1
124
4
4
1
1
18
Chirurgie
Poli Chirurgie
Maag/Darm poli
Mama poli
Mamma polistraat (via huisarts en röntgenafdeling)
Kleine verrichtingen (zoals Aambeien)
Poli voor vaatchirurgie
17
14
2
2
23
4
3
2
1
1
4
1
Poliklinische Chirurgische behandelingen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)
Spataderen
0

0

Dermatologie (huidziekten)
 Poli Dermatologie
Ulcus Cruris
15
15
3
3
 Flebologie (Spataderpoli)
Poli
Perforantes
Poliklinische behandeling Spataderen
16

72
3

11
 Interne Geneeskunde
Poli Interne
Diabetes Arts
Diabetes Verpleegkundige
Oncologie
6
10
13
14
1
2
2
2
 Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Poli KNO
Gehoorverlies
Slikstraat
Kinderpoli
Audiologie Kind
Audiologie Volwassene
Allergie
14
11
11
24
14
17
7
2
2
2
4
2
3
1
Kindergeneeskunde
(zie hiervoor: DeKinderkliniek)
 Longziekten
Poli Longziekten
Histaminetest
Looptest 6 minuten
Oncologie
29
0
0
31
5
0
0
5
 Maag-, Darm- en Leverziekten
Poli MDL
Coloscopie (dikke darm onderzoek)
Gastroscopie (maagonderzoek)
18
18
32
3
3
5
 Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Poli MKA 15 3
 Nefrologie
Poli locatie Almere
Poli locatie Lelystad
3
3
1
1
 Neurologie
Polikliniek Neurochirurgie
Polikliniek Neurologie
Carpaal Tunnel syndroom (diagnose)
Hernia poli
Dementie
Hoofdpijn spreekuur
TIA Dagbehandeling
37
37
41
37
37
37
0
6
6
6
6
6
6
0
 Oogheelkunde
Polikliniek Oogheelkunde
Cataractpoli
Diabetes
Glaucoom
Orthoptie
Tranen/droge ogen
Verminderde visus
Vlekken zien
Kleine verrichtingen
8650
138
 Orthopedie
Poli Orthopedie
Arthrose poli
Schouder
Scoliose (rug)
Sport Medisch Centrum
Voet
Enkel
Heup-poli
Knie-poli
21
7
36
44
8
24
24
7
7
3
1
6
7
2
4
4
1
1
 Plastische Chirurgie
Polikliniek
Mamma poli
Oncologie
16
19
6
3
3
1
Poliklinische Plastisch Chirurgische behandelingen
Ooglidcorrectie (boven en/of onder)
Verwijderen moedervlek etc.
Verwijderen huidkanker
Kleinere hand en pols operaties (waaronder CTS en Dupuytren)
43
41
41
8

7
6
6
2

Radiologie
Ander röntgenond. (arm, been etc.)
CT
Doorlichting maag
Doorlichting (slok)darm

Echografie via huisarts
Echografie via specialist
Hart-, longfoto
Mammografie (via huisarts naar mamma polistraat)
0
10
3
3
7
8
0
2
0
2
1
1
1
2
0
1
MRI Standaard
(o.a. MRI knie, LWK en CKW allen zonder contrast)
6 1
MRI Complex
(o.a. alle MRI contrastonderzoeken)
23 4
Reumatologie
 Poli Reumatologie
28
4
Urologie
 Poli Urologie
15
3
Poliklinische Urologische behandelingen  
Niersteenvergruizen
Sterilisatie man
4
21
1
3
Vrouw
Gynaecologie
Oncologie
Ongewenst zwanger
Colposcopie
Spiraaltje plaatsen/verwijderen
Andere poliklinische ingrepen
17
2
1
16
3
7
3
1
1
3
1
1
Fertiliteit poli
Inseminatie (IUI/IVF)
4
0
1
0
Incontinentie poli
15
3
Menopauze poli
16
3
Verloskunde
Verloskunde (via Preall)
NT / Combinatietest zwangerschap
3
1
1
1

Metingen gebaseerd op de 3de mogelijkheid in het afsprakenregister.