an de hier genoemde wachttijden voor behandelingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De wachttijd voor behandeling is het aantal dagen/weken tussen het moment van plaatsing op de wachtlijst tot het moment van operatie.

De wachttijd wordt eenmaal per maand berekend op basis van de huidige wachttijd per specialisme en/of per ingreep van een bepaald specialisme. Op deze manier wordt een indicatie gegeven van de te verwachten wachttijd.
Voor poliklinische behandelingen (zie Toegangstijden Poliklinieken) kunt u contact opnemen met de genoemde polikliniek.

Indien er sprake is van spoed kunt u (na overleg tussen uw huisarts en uw specialist) over het algemeen direct terecht. Als u door een specifieke specialist geopereerd wilt worden kan de wachttijd afwijken. Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste wachttijd.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de te verwachten wachttijden voordat u terecht kunt voor een behandeling. De wachttijden kunnen per specialist en per ingreep verschillen.

Peildatum: 1 mei 2017
Specialisme Globale wachttijd (dagen) Globale wachttijd (weken)
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kinderen
Volwassenen
98
98
14
14
Chirurgie
Mammachirurgie
Vaatchirurgie (halsslagader)
Dikke darm (kanker)
Galblaasverwijdering
Liesbreuk
Littekenbreuk
Navelbreuk
Vaatchirurgische behandeling (PAOD)
14
21
18
5
35
35
35
14
2
3
2.5
5
5
5
5
2
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Neus- en/of keelamandelen Kinderen
Neus- en/of keelamandelen Volwassenen
Correctie Neustussenschot
Oorbuisjes
21
25
25
21
3
3.5
3.5
3
Neurochirurgie
Hernia in rug/kanaalstenose 56 8
Oogheelkunde
Staaroperatie 21 3
Orthopedie
Nieuwe heup
Kijkoperatie knie
Nieuwe knie
Meniscus-/Kniebandoperatie
49
7
49
7
7
1
7
1
Plastisch Chirurgie
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
49
49
42
7
7
6
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken
Urologie
Blaasgezwel verwijderen
Prostaatoperaties (bij kanker)
35
35
5
5
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken
Vrouw
Gynaecologie

Baarmoederverwijdering
Behandeling Ovariumkanker
Sterilisatie via scopie
28
35
21
28
4
5
3
4
Incontinentie Incontinentie operaties
Verzakkingsoperaties
28
28
4
4
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken


Met ingang van 1 januari 2016 is de meetmethode van de wachttijden – wettelijk – gewijzigd.
De wachttijden voor een operatie worden nu ook achteraf gemeten, op basis van afgesloten behandelingen in de afgelopen 3 maanden. De hier gepubliceerde wachttijd per behandeling betreft de gemiddelde wachttijd (afgerond naar boven) tussen polikliniekbezoek (waarin tot opereren is besloten) en de operatie zelf.

Peildatum: 1 mei 2017

Specialisme

Achteraf
gemeten
wachttijd
(dagen)

Achteraf
gemeten
wachttijd
(weken)
Chirurgie
 Mammachirurgie
Vaatchirurgie (halsslagader)
Dikke darm (kanker)
Galblaasverwijdering
Liesbreuk
Vaatchirurgische behandeling (PAOD)
11

15
23
15
5
2

3
4
3
1
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Neus- en/of keelamandelen
Correctie Neustussenschot
Oorbuisjes
31

31
5

5
Neurochirurgie
Hernia in rug/kanaalstenose    
Oogheelkunde
Staaroperatie
13
2
Orthopedie
Nieuwe heup
Kijkoperatie knie
Nieuwe knie
Meniscus-/Kniebandoperatie
33
58
51
59
5
9
8
9
Plastisch Chirurgie
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
 
 
Urologie
Prostaatoperaties (bij kanker)
 
 
Vrouw
Gynaecologie
Baarmoederverwijdering
Behandeling Ovariumkanker
Sterilisatie via scopie
26

21
4

3
Incontinentie
Incontinentie operaties