an de hier genoemde wachttijden voor behandelingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De wachttijd voor behandeling is het aantal dagen/weken tussen het moment van plaatsing op de wachtlijst tot het moment van operatie.

De wachttijd wordt eenmaal per maand berekend op basis van de huidige wachttijd per specialisme en/of per ingreep van een bepaald specialisme. Op deze manier wordt een indicatie gegeven van de te verwachten wachttijd.
Voor poliklinische behandelingen (zie Toegangstijden Poliklinieken) kunt u contact opnemen met de genoemde polikliniek.

Indien er sprake is van spoed kunt u (na overleg tussen uw huisarts en uw specialist) over het algemeen direct terecht. Als u door een specifieke specialist geopereerd wilt worden kan de wachttijd afwijken. Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste wachttijd.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de te verwachten wachttijden voordat u terecht kunt voor een behandeling. De wachttijden kunnen per specialist en per ingreep verschillen.

Peildatum: 1 november 2017
Specialisme Globale wachttijd (dagen) Globale wachttijd (weken)
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kinderen
Volwassenen
70
140
10
20
Chirurgie
Mammachirurgie
Vaatchirurgie (halsslagader)
Dikke darm (kanker)
Galblaasverwijdering
Liesbreuk
Littekenbreuk
Navelbreuk
Vaatchirurgische behandeling (PAOD)
21
11
21
42
56
56
56
28
3
2
3
6
8
8
8
4
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Neus- en/of keelamandelen Kinderen
Neus- en/of keelamandelen Volwassenen
Correctie Neustussenschot
Oorbuisjes
14
21

28
14
2
3

4
2
Neurochirurgie
Hernia in rug/kanaalstenose 28 4
Oogheelkunde
Staaroperatie 77 11
Orthopedie
Nieuwe heup
Kijkoperatie knie
Nieuwe knie
Meniscus-/Kniebandoperatie
49
21
56
21
7
3
8
3
Plastisch Chirurgie
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
70
84
70
10
12
10
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken
Urologie
Blaasgezwel verwijderen
Prostaatoperaties (bij kanker)
35
35
5
5
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken
Vrouw
Gynaecologie

Baarmoederverwijdering
Sterilisatie via scopie
28
28
4
4
Incontinentie Incontinentie operaties
Verzakkingsoperaties
77
77
10
10
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken


Met ingang van 1 januari 2016 is de meetmethode van de wachttijden – wettelijk – gewijzigd.
De wachttijden voor een operatie worden nu ook achteraf gemeten, op basis van afgesloten behandelingen in de afgelopen 3 maanden. De hier gepubliceerde wachttijd per behandeling betreft de gemiddelde wachttijd (aantal weken afgerond naar boven) tussen polikliniekbezoek (waarin tot opereren is besloten) en de operatie zelf.

Peildatum:  1 november 2017

Specialisme

Achteraf
gemeten
wachttijd
(dagen)

Achteraf
gemeten
wachttijd
(weken)
Chirurgie
 Mammachirurgie
Vaatchirurgie (halsslagader)
Dikke darm (kanker)
Galblaasverwijdering
Liesbreuk
Vaatchirurgische behandeling (PAOD)
22
5
15
17
29
26
4
1
3
3
5
4
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Neus- en/of keelamandelen
Correctie Neustussenschot
Oorbuisjes
41
78
52
6
12
8
Neurochirurgie
Hernia in rug/kanaalstenose 48 7
Oogheelkunde
Staaroperatie
22
4
Orthopedie
Nieuwe heup
Kijkoperatie knie
Nieuwe knie
Meniscus-/Kniebandoperatie
57
41
50
37
9
6
8
6
Plastisch Chirurgie
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom
Operatieve behandeling van Dupuytren
27
35
62
8
60
4
5
2
9
9
Urologie
Operatieve behandeling stressincontinentie
Prostaatoperaties (bij kanker)
Sterilisatie man

48
0

7
0
Vrouw
Gynaecologie
Baarmoederverwijdering
Sterilisatie via scopie
42
27
6
4
Incontinentie
Incontinentie operaties
38
6