Aan de hier genoemde wachttijden voor behandelingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De wachttijd voor behandeling is het aantal dagen/weken tussen het moment van plaatsing op de wachtlijst tot het moment van operatie.

De wachttijd wordt eenmaal per maand berekend op basis van de huidige wachttijd per specialisme en/of per ingreep van een bepaald specialisme. Op deze manier wordt een indicatie gegeven van de te verwachten wachttijd.
Voor poliklinische behandelingen (zie Toegangstijden Poliklinieken) kunt u contact opnemen met de genoemde polikliniek.

Indien er sprake is van spoed kunt u (na overleg tussen uw huisarts en uw specialist) over het algemeen direct terecht. Als u door een specifieke specialist geopereerd wilt worden kan de wachttijd afwijken. Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste wachttijd.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de te verwachten wachttijden voordat u terecht kunt voor een behandeling. De wachttijden kunnen per specialist en per ingreep verschillen.

Peildatum: 1 februari 2017
Specialisme Globale wachttijd (dagen) Globale wachttijd (weken)
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kinderen
Volwassenen
42
70
7
10
Chirurgie
Mammachirurgie
Vaatchirurgie (halsslagader)
Dikke darm (kanker)
Galblaasverwijdering
Liesbreuk
Littekenbreuk
Navelbreuk
Vaatchirurgische behandeling (PAOD)
21
11
21
28
28
28
28
35
3
2
3
4
4
4
5
5
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Neus- en/of keelamandelen Kinderen
Neus- en/of keelamandelen Volwassenen
Correctie Neustussenschot
Oorbuisjes
14
21
21
14
2
3
3
2
Neurochirurgie
Hernia in rug/kanaalstenose 18 3
Oogheelkunde
Staaroperatie 28 4
Orthopedie
Nieuwe heup
Kijkoperatie knie
Nieuwe knie
Meniscus-/Kniebandoperatie
49
21
70
21
7
3
10
3
Plastisch Chirurgie
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie

49

7

Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken
Urologie
Blaasgezwel verwijderen
Prostaatoperaties (bij kanker)
21
28
3
4
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken
Vrouw
Gynaecologie

Baarmoederverwijdering
Behandeling Ovariumkanker
Sterilisatie via scopie
28
28

14
4
4

2
Incontinentie Incontinentie operaties
Verzakkingsoperaties
21
21
3
3
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken


Met ingang van 1 januari 2016 is de meetmethode van de wachttijden – wettelijk – gewijzigd.
De wachttijden voor een operatie worden nu ook achteraf gemeten, op basis van afgesloten behandelingen in de afgelopen 3 maanden. De hier gepubliceerde wachttijd per behandeling betreft de gemiddelde wachttijd (afgerond naar boven) tussen polikliniekbezoek (waarin tot opereren is besloten) en de operatie zelf.

Peildatum: 1 februari 2017

Specialisme

Achteraf
gemeten
wachttijd
(dagen)

Achteraf
gemeten
wachttijd
(weken)
Chirurgie
 Mammachirurgie
Vaatchirurgie (halsslagader)
Dikke darm (kanker)
Galblaasverwijdering
Liesbreuk
Vaatchirurgische behandeling (PAOD)
25
6
22
21
31
60
4
1
4
3
5
10 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Neus- en/of keelamandelen
Correctie Neustussenschot
Oorbuisjes
33
23
49
5
4
7
Neurochirurgie
Hernia in rug/kanaalstenose 52 8
Oogheelkunde
Staaroperatie
23
4
Orthopedie
Nieuwe heup
Kijkoperatie knie
Nieuwe knie
Meniscus-/Kniebandoperatie
51
40
51
38
8
6
8
6
Plastisch Chirurgie
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
57
9
Urologie
Prostaatoperaties (bij kanker)
75
 11
Vrouw
Gynaecologie
Baarmoederverwijdering
Behandeling Ovariumkanker
Sterilisatie via scopie
37
24
6
6
4
1
Incontinentie
Incontinentie operaties
40
 6

33
23
49