Op donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) wordt in het ziekenhuis gewerkt volgens zondagsdienst. Dit houdt in dat dan alle poliklinieken, onderzoeksafdelingen (röntgen, bloedprikken) en mijnInfopunt gesloten zijn.
U kunt op deze dagen telefonisch geen afspraken maken. Digitaal afspraken maken kan altijd via www.mijnflevoziekenhuis.nl.
De verpleegafdelingen zijn uiteraard wel open en bezoek is welkom tijdens de bezoektijden.

Op onderstaande feestdagen wordt in het ziekenhuis volgens zondagsdienst gewerkt:
  • Koningsdag (donderdag 27 april)
  • Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei)
  • Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei)
  • 2e Pinksterdag (maandag 5 juni)

 feestdagen vlag

email this page
Het Flevoziekenhuis doet mee aan de landelijke Huidkankerdag op zaterdag 20 mei 2017. Tijdens deze dag kunnen mensen verdachte huidplekjes laten checken door een dermatoloog. Dermatologen doen dit vanuit een groeiende zorg om het almaar stijgend aantal gevallen van huidkanker.

huidkankerdag 2017

De medewerkers van de polikliniek Dermatologie van het Flevoziekenhuis vinden het belangrijk dat mensen zich bewuster worden van de gevaren van (te veel) zonnen. Tijdens de Huidkankerdag geven zij daarom informatie over huidkanker en proberen zij op alle mogelijke manieren uit te leggen hoe belangrijk het is om de huid regelmatig zelf te controleren. Daarnaast is het mogelijk om de poli Dermatologie te bezichtigen en een kijkje te nemen bij de Fotofinder en de poliklinische behandelkamer.

Huidcheck? Vóóraf inschrijven verplicht

U kunt ook in aanmerking komen voor een gratis, korte huidcheck door een dermatoloog. Let op: deze huidcheck is geen officieel medisch consult.
Om in aanmerking te komen voor de gratis huidcheck, dient u zich verplicht vóóraf in te schrijven. Dit kan - vanaf woensdag 19 april - via de website www.huidkankerdag.nl. Er is beperkt plaats, waarbij geldt ‘vol is vol’.
Zwangere vrouwen in Nederland kunnen vanaf 1 april deelnemen aan de TRIDENT-studie en een NIP-test laten uitvoeren. U krijgt hierover informatie van uw verloskundige of gynaecoloog. De verloskundige of gynaecoloog meldt u vervolgens aan voor de studie, waarvoor u ook in het Flevoziekenhuis terechtkunt. Vanaf donderdag 6 april staan de medewerkers van het Laboratorium Bloedafname klaar om de bloedafname voor de NIP-test te verzorgen. Vergeet u niet uw speciale aanvraagformulier en uitgeprinte betalingsbewijs mee te nemen?

NIPT

Het Flevoziekenhuis is - als enige in Almere - aangewezen als 1 van de landelijk 150 goedgekeurde bloedafnamepunten voor de NIP-test; ons laboratorium Bloedafname voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Door de late levering van afnamesets kunnen wij helaas niet direct vanaf 3 april starten met uitvoering van de bloedafnames.

Overleg met uw verloskundig zorgverlener

Omdat het Flevoziekenhuis het enige goedgekeurde bloedafnamepunt in Almere is, moet u - indien noodzakelijk - tot a.s. donderdag mogelijk verder reizen. Overleg tijdens de intake met uw verloskundig hulpverlener wat dit betekent voor uw specifieke situatie en wat u het beste kunt doen.
Afhankelijk van de zwangerschapsduur kunt u mogelijk ook later deelnemen aan de TRIDENT-studie en zo in aanmerking komen voor de NIP-test.

Op www.meerovernipt.nl vindt u alle goedgekeurde bloedafnamelocaties en meer informatie over de NIP-test.
 
De huiskamer van de afdeling Interne geneeskunde/Oncologie is opnieuw ingericht met mooi en comfortabel meubilair. In de huiskamer kunnen vrijwilligers oudere patiënten tijdens hun opname ondersteunen. Door samen te eten of een gesprek te hebben. Ouderen blijven daarmee zo actief mogelijk functioneren zodat de kans op verlies van zelfredzaamheid kleiner wordt. Patiënten zijn ook om andere redenen blij met de huiskamer: “Het is fijn om hier even samen met familie een kopje koffie te drinken.”

interne huiskamer


De huiskamer wordt bij gelegenheid ook gebruikt voor gesprekken met patiënten. Verpleegkundige Nel: “Hier is de rust en privacy voor een goed gesprek en de eventuele emoties die daarbij loskomen. De herinrichting was mogelijk dankzij een donatie van € 5000,-  van Rabobank Almere Coöperatiefonds 2015.

 

 

De raad van toezicht van het Flevoziekenhuis heeft per 1 april Edo Schubert en per 1 juni Annette Fijn van Draat benoemd als lid van de raad van bestuur. Met de voorzitter van de raad van bestuur, Anita Arts, bestaat de raad van bestuur daarmee uit drie leden.

raad van bestuur 2017Vlnr. Anita Arts, Edo Schubert en Annette Fijn van Draat

Anita Arts is sinds januari 2013 voorzitter van de raad van bestuur en blijft dat in de nieuwe samenstelling. Zij wordt verantwoordelijk voor strategie en allianties, innovatie (waaronder digitalisering en technologie), HR en communicatie.
Edo Schubert wordt verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg. De afgelopen periode was hij al interim-portefeuillehouder in het bestuursteam. Schubert werkt al ruim tien jaar als internist-intensivist op de intensive care van het Flevoziekenhuis en blijft dat gemiddeld twee dagdelen per week doen. Hij was in het verleden onder andere voorzitter van het bestuur van de medische staf.

Annette Fijn van Draat treedt per 1 juni toe tot de raad van bestuur. Zij wordt verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en financiën. Fijn van Draat is op dit moment werkzaam als manager bedrijfsvoering van het Onderwijscentrum en van de divisie Biomedische Genetica van het UMC Utrecht.
Lode Wigersma, voorzitter raad van toezicht: “Wij zijn verheugd met het aantreden van twee nieuwe leden van de raad van bestuur. Zij hebben de steun van de adviesorganen gekregen, een belangrijk gegeven voor een goede start. De raad van toezicht wenst de raad van bestuur veel succes en ziet uit naar voortzetting van de samenwerking in deze nieuwe samenstelling.”
Anita Arts kijkt uit naar de samenwerking: “Ik ben blij met de nieuwe collega’s en zie het als een volgende fase. We gaan door met het blijvend verbeteren van onze kwaliteit en veiligheid van zorg en het professionaliseren van onze bedrijfsvoering. Bovendien willen we meer energie steken in innovatie en de mogelijkheden van technologie en ICT om de zorg voor patiënten nóg beter en eigentijdser te maken. Topzorg dichtbij brengen, samen met onze alliantie-partners.”
Het Flevoziekenhuis kende eerst een raad van bestuur met twee leden. De raad van toezicht besloot na het vertrek van Co’tje Admiraal tot een driehoofdige raad van bestuur. Met deze twee benoemingen is de raad van bestuur weer volledig op sterkte.