Het Flevoziekenhuis heeft opnieuw het roze lintje gekregen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). De borstkankerzorg van de Mammapoli voldoet aan álle normen, verplicht en niet-verplicht, die de BVN stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom is het ziekenhuis voor het zevende achtereenvolgende jaar beloond met het roze lintje.

mammacare rozelintje 2017

Keuzehulp

De Mammapoli van het Flevoziekenhuis heeft het afgelopen jaar een aantal verbeteringen doorgevoerd in de zorg voor haar borstkankerpatiënten. Eén daarvan is de Borstkanker Keuzehulp, die patiënten, artsen en verpleegkundigen ondersteunt bij het samen beslissen over de behandeling. “Wie de diagnose borstkanker krijgt staat voor veel vragen. Wat betekent de ziekte voor mij en mijn naasten? Wat vind ik belangrijk en welke behandeling past daar het beste bij?”, licht oncologisch chirurg Suzan van der Meij toe. “We werken nu een half jaar met de keuzehulp. In de spreekkamer leggen wij de behandelkeuzes voor en patiënten kunnen thuis inloggen op hun eigen computer om deze keuzes nogmaals de revue te laten passeren. In een vervolggesprek kiezen we samen voor de beste optie die aansluit bij de wensen van de patiënt”, aldus Van der Meij.

Patiëntervaringen

Een andere belangrijke verandering is de invoering van de PREM- en PROM-vragenlijsten.
“De ervaringen van (ex-)patiënten vragen we nu met behulp van een nieuwe vragenlijst: de PREM (Patient Reported Experience Measures)”, vertelt verpleegkundig specialist Jannet Wiegersma. “De vragen gaan onder meer over hoe snel je terecht kon en de uitslag kreeg, wat je van de informatievoorziening vond, hoe er met je werd omgegaan (bejegening), in hoeverre je samen kon beslissen over het behandelplan en of je wist bij wie je terecht kon bij vragen.”

Behandeluitkomsten

De PROM-vragenlijsten meten, analyseren en rapporteren over de uitkomsten van de zorg. Wiegersma: “Deze vragenlijsten brengen in kaart hoe het met een patiënt gaat, zowel voor, tijdens en na de behandeling(en). Hoe functioneert iemand op lichamelijk gebied, emotioneel gebied, maatschappelijk en sociaal? Hoe ervaart de patiënt de uitkomsten van de behandelingen? Denk bijvoorbeeld aan de beweeglijkheid van de arm of het cosmetisch resultaat.”
Omdat de PROM (Patient Reported Outcome Measures) meerdere malen wordt afgenomen, kan ook het herstel van de patiënt gemeten worden. Een belangrijk doel van de PROM is om patiënten die dit nodig hebben, beter te kunnen begeleiden. Daarnaast worden de medische uitkomsten van een behandeling verrijkt met de beleving van de patiënt. “Dat is een grote, belangrijke stap in het verbeteren van de zorg!”, vinden Wiegersma en Van der Meij.

Meer informatie over PREM en PROM is te vinden op de website van de BVN: www.borstkanker.nl/nl/prem-en-prom 

Monitor borstkankerzorg

In 2017 heeft Borstkankervereniging Nederland de criteria van de Monitor Borstkankerzorg aangescherpt. Het Flevoziekenhuis voldoet aan álle criteria van de BVN, zowel de verplichte als de niet-verplichte.
Via de Monitor Borstkankerzorg (monitorborstkankerzorg.nl) zijn alle gegevens in te zien. De Monitor biedt (mogelijke) patiënten inzicht in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis is georganiseerd, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN omtrent patiëntgerichte borstkankerzorg.


  
email this page
Dermatologie is op 27 juni als winnaar uitgeroepen tijdens de uitreiking van de Beste Coschapverkiezing van de CoRaad AMC-UvA. Dermatologie wordt geprezen om het laagdrempelige contact met de artsen, de kans om veel patiënten te zien en de positieve sfeer op de poli. Dermatoloog Dave van der Zwaan is er blij mee: “Het blijft een eer om deze waardering van onze coassistenten te krijgen.” Annet Slagt kreeg de eerste prijs als ‘Beste Onderwijsondersteuner’. Zij wordt door de coassistenten geprezen om haar prettige omgang en persoonlijke aandacht. De vakgroepen KNO en Interne geneeskunde waren genomineerd maar vielen dit keer niet in de prijzen.

beste coschap 2017

Elk jaar nominaties en prijzen

Het Flevoziekenhuis doet het elk jaar goed bij de Beste Coschapverkiezingen.  De vakgroep KNO is al zeven keer genomineerd en heeft drie keer gewonnen, de vakgroep Dermatologie is ook al zeven keer genomineerd en won maar liefst zes keer. Ook de vakgroep Interne geneeskunde viel meerdere keren in de prijzen.

Elk jaar lopen rond de 430 AMC/UvA-studenten Geneeskunde hun coschappen in het Flevoziekenhuis. Het ziekenhuis leidt daarnaast voor negen specialismen medisch specialisten op.

 
Van 3 juli t/m 29 september 2017 exposeert de Naardense Kijkkunst-schilder Marten Jaarsma (M@rten’s Kijkkunst) in de Binnenstraat van het Flevoziekenhuis. Onder het motto ‘Het essentiële aan kunst is vreugde beleven, aan het schenken van vreugde’ probeert Marten met zijn schilderijen een glimlach op ons gezicht te toveren.

expositie jaarsma 2017

Marten Jaarsma is (technisch) gevormd en (o.a. compositair) ‘gepolijst’ aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten in Laren, met name door zijn multi-creatieve leermeester John Konijn. Hij beoogt en stimuleert de beschouwer ook eens ‘out-of-the-box’ te leren kijken. Naast aanwijzingen door de titels, legitimeert hij zichzelf bij een aantal werken bovendien door zijn ‘innerlijke roerselen’ middels een tekstje toe te lichten.

M@rten's Kijkkunst

De activiteiten in M@rten’s Kijkkunst betreffen zowel het máken van schilderijen (ook in opdracht), het verkópen, het exposéren als ook het láten exposeren (door amateurs uit voornamelijk de Regio ’t Gooi). Hiertoe coördineert hij de kunstexposities van ‘Galerie Naarderheem’ in het gelijknamige Revalidatiecentrum in Naarden. Deze amateur-kunstenaars wordt zo een platform geboden, om óók eens te kunnen laten zien wat zij (letterlijk en figuurlijk) 'in huis' hebben.

Meer weten?

Neem dan contact op met Marten Jaarsma:
E: marten.jaarsma@hetnet.nl  
I: www.martenjaarsma.nl


Dinsdag 27 juni a.s. gaat het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (het EVD) ‘live’ op de verpleegafdelingen van het Flevoziekenhuis. Daarmee beschikt het ziekenhuis over een (vrijwel) volledig digitaal patiëntendossier voor zowel poliklinieken als verpleegafdelingen, gebaseerd op het platform van leverancier SAP.

cow challenge

Het nieuwe verpleegkundig dossier helpt om een compleet digitaal patiëntendossier te hebben voor verpleegkundigen en artsen. Het geeft een helder overzicht wat er bij een patiënt moet gebeuren en draagt bij aan een betere uitwisseling van gegevens tussen de verschillende zorgverleners in het ziekenhuis. Het EVD is daarmee een belangrijke professionaliseringslag in het werk van verpleegkundigen; het verbetert de kwaliteit van zorg en maakt het werk van verpleegkundigen eenvoudiger en sneller.

Computer op wielen

Een duidelijk zichtbare verandering voor patiënten is dat verpleegkundigen regelmatig met een ‘computer op wielen’ bij de patiënt langskomen. De patiëntgegevens worden niet meer in een map geschreven, maar direct in het digitale dossier. Dit verbetert de kwaliteit van zorg en maakt het werk van de verpleegkundige eenvoudiger en sneller.

Registratie

In het verpleegkundig dossier registreren verpleegkundigen alle gegevens over het verblijf van patiënten in het ziekenhuis. Denk hierbij aan onderzoeken, controles, afspraken, verpleegkundige observaties en afspraken met andere disciplines.

Overgangsperiode

De implementatie van het EVD is zeer zorgvuldig voorbereid. Alle medewerkers zijn op meerdere manieren geïnformeerd en getraind in het werken met het nieuwe systeem. Desondanks zal het gebruik van het EVD voor iedereen wennen zijn en misschien in de eerste dagen iets meer geduld vragen van onze patiënten. Wij doen uiteraard onze uiterste best om de overgang van papier naar digitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 
Deze week valt de nieuwe Thuis op de deurmat van 160.000 huishoudens in Almere en de regio. In dit nummer vertelt uroloog Berber Arbeel over de behandeling van prostaatkanker en deelt patiënt Jim Mackie openhartig zijn ervaringen. En verder: een portret van longarts Dewi Groeneveld, het nieuwe team van oogartsen, chemotherapie thuis met de ‘bodyguard’ en een interview met onze kok Niels Majoor over het belang van goed en lekker eten in het ziekenhuis. Hij heeft volop toekomstplannen: "Over drie jaar wil ik bij de top van de ziekenhuiskeukens in Nederland horen."

thuis 201707

Thuis ligt ook in alle wachtruimten en in de centrale hal van het ziekenhuis.