Lymfoedeem is een chronische aandoening, die veel ongemakken en complicaties met zich meebrengt. Vroegtijdige herkenning en behandeling zijn belangrijk. Daarom biedt de Mammapoli van het Flevoziekenhuis voor de achtste keer de cursus ‘Lymfoedeem na borstkanker’ aan. De cursus wordt gegeven op de woensdagen 5, 19 en 26 april, van 18.30 – 20.00 uur. Op de laatste avond is ook de partner van harte welkom.

flevoziekenhuis Lymfoedeem
    
De cursus ‘Lymfoedeem na borstkanker’ is speciaal bedoeld voor vrouwen met lymfoedeem als complicatie na borstkanker en wordt gegeven door mammacareverpleegkundige Hanna de Rijp in samenwerking met Streutker Total Skin Care. Zij zijn al jarenlang betrokken bij de nabehandeling van borstkankerpatiënten en patiënten die lymfoedeem ontwikkelen.

Doel en inhoud

Het doel van de cursus is de zelfredzaamheid van vrouwen met lymfoedeem te vergroten. Dit gebeurt door hen vaardigheden aan te leren die het mogelijk maken zelf een actieve bijdrage te leveren aan de behandeling van lymfoedeem.
De cursus besteedt aandacht aan dagelijkse problemen waar patiënten tegenaan kunnen lopen. Dit heeft als voordeel dat vrouwen minder vaak het ziekenhuis hoeven te bezoeken en zelf tijdig kunnen ingrijpen bij plotselinge veranderingen.
Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen zijn (het voorkomen van) lymfoedeem, therapeutische kousen en bh’s, zelfstandig toepassen van manuele lymfdrainage en armomvang opmeten, zwachtelen, ademhalingsoefeningen en lotgenotencontact.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 75,- per persoon. Dit is inclusief de cursusmap en het cursusmateriaal. De factuur kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar; afhankelijk van de polis van de deelnemer vergoeden zij mogelijk (een deel van) de kosten.

Aanmelden en informatie

Bent u geïnteresseerd in deelname? U kunt zich tot en met 24 maart a.s. - per e-mail - aanmelden bij Hanna de Rijp, mammacareverpleegkundige, via  hdrijp@flevoziekenhuis.nl.
De cursus wordt gegeven in vergaderruimte 3 op de 1e etage van het Flevoziekenhuis.

Voor meer informatie of telefonische aanmelding kunt u contact opnemen met de Mammapoli van het Flevoziekenhuis, tel. (036) 868 9688.
email this page
Aanstaande zaterdag 25 maart worden belangrijke werkzaamheden verricht aan de ICT-infrastructuur van het Flevoziekenhuis. Dit leidt mogelijk tot korte verstoringen in het netwerk en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van systemen.
Voor patiënten betekent dit vooral dat het Flevoziekenhuis zaterdag tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch minder goed bereikbaar is. Op twee momenten is de telefooncentrale in ieder geval korte tijd - maximaal 15 minuten - niet beschikbaar. Dit zal rond 13.00 uur en om ongeveer 15.30 uur het geval zijn.

telefoniste 04

Advies

Kunt u het ziekenhuis niet bereiken, dan adviseren wij u om het bijvoorbeeld een half uur later nog een keer te proberen.
Voor spoedgevallen belt u Spoedpost Almere, 0900 2030203. Dit telefoonnummer is te allen tijde bereikbaar omdat het op een ander netwerk zit.
Bij een levensbedreigende situatie belt u uiteraard ‘112’.
De maatregelen die het Flevoziekenhuis heeft genomen om de verspreiding van het Norovirus tegen te gaan, zijn effectief gebleken. Er zijn al enkele dagen geen nieuwe ziekmeldingen van patiënten of medewerkers bijgekomen, die duiden op het Norovirus. Op vrijdag 17 maart is daarom de opnamestop op de verpleegafdeling Chirurgie opgeheven. De afdeling is per direct weer open voor nieuwe patiënten.

flevoziekenhuis voorgevel
Alle extra voorzorgsmaatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het Norovirus te voorkomen, zijn niet meer van kracht. Ook de aanvullende hygiënemaatregelen zijn ingetrokken. De normale procedure rond hygiëne is weer van kracht. Alle bezoekers zijn weer welkom op álle verpleegafdelingen én in het restaurant.

Zie hier voor eerdere berichtgeving.Cardiologie, Ouderengeneeskunde en Fysiotherapie hielden op 15 maart gezamenlijk een spiegelgesprek over de zorg aan oudere patiënten met hartfalen. Elf (ex-)patiënten en hun mantelzorgers maakten graag gebruik van deze mogelijkheid om hun ervaringen te vertellen. Er werden mooie complimenten gegeven. Het totale zorgproces met de overdrachten tussen ziekenhuizen, afdelingen en de huisarts wordt ervaren als een goed werkende vriendelijke keten, t/m de gastheer die de patiënt na ontslag naar de auto begeleidt.  Het dragen van hesjes tijdens het uitdelen van medicatie met de tekst 'niet storen' gaf de patiënten een veilig gevoel. Patiënten waarderen ook het afdelingsrestaurant: “Het café is 24 uur per dag open”. Er waren wat kleine aandachtspunten over de ontslagplanning. Toehoorders waren positief en vonden het voor herhaling vatbaar.

flevoziekenhuis voorgevel

Toehoorders

Als toehoorders waren aanwezig: EVR-leiding Cardiologie, verpleegkundigen, cardiologen, hartfalenverpleegkundige, team ouderengeneeskunde, fysiotherapie, kwaliteitsadviseurs en cliëntenraad. Toehoorders waren positief en vonden het voor herhaling vatbaar.

Carolien van Willigenburg, teamleider Cardiologie: “Als toehoorder van het gesprek vond ik het heel waardevol. Patiënten en hun naasten konden hun ervaring delen zonder dat ik het idee had dat ze wenselijke antwoorden gaven. Dit kwam doordat we achter ze zaten en er een onafhankelijke gespreksleider was. Je hoorde heel goed wat voor patiënten en hun naasten als belangrijk ervaren werd.”

Wat is een spiegelgesprek?

De gespreksleider vraagt alle deelnemers eerst om te delen wat hen meest is opgevallen. Daarna praat hij of zij met de deelnemers over verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan de behandeling, bejegening, informatievoorziening, overdracht, communicatie en de samenhang in zorg. Het gesprek duurt ongeveer vijf kwartier. Na afloop van dit gesprek vindt een evaluatie met de zorgverleners plaats en worden verbeteracties benoemd. Doel is om van de feedback te leren.

 

 

Afgelopen zaterdag 18 maart is het Vlinderveld officieel geopend. Op deze bijzondere begraafplaats is ruimte voor kindjes die voor de 24-ste week van de zwangerschap zijn overleden. Een tastbare plek voor ouders om hun kindje te begraven, te erkennen en te eren. Het is niet verplicht om een kindje, dat zo vroeg overleden is, te begraven of te cremeren. Ouders kunnen hun kind zelf laten cremeren bij het crematorium of achterlaten in het ziekenhuis. Het Vlinderveld is een uniek initiatief in Nederland en is tot stand gekomen in samenwerking met het Flevoziekenhuis, Gemeente Almere, Stichting Wensjes Almere en Begraafplaats & Crematorium Almere.

vlindertuin


Initiatiefneemster aan dit project vanuit het Flevoziekenhuis is gespecialiseerd verpleegkundige en verliesbegeleider van Verloskunde Imca Baanders. Imca heeft een opleiding gedaan in Verlieskunde en verzorgt samen met collega, gespecialiseerd verpleegkundige Verloskunde Louise Mossad intensieve nazorg bij verlies voor ouders van een overleden kind. Imca heeft er ook voor gezorgd dat er een prachtige bank op het Vlinderveld staat. Een rustplekje voor de familie voor een moment van bezinning. Deze bank is beschikbaar gesteld door de Gynaecologen van het Flevoziekenhuis.

Bekijk  het item ook op Omroep Flevoland. Maandagavond 21 maart besteedt Omroep MAX aandacht aan de opening van de speciale begraafplaats.