Voor 2018 heeft het Flevoziekenhuis al afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ, CZ en Zorg en Zekerheid (ook namens ONVZ en Eno).
Het Flevoziekenhuis is voor 2018 nog in onderhandeling met Zilveren Kruis, Menzis, ASR, DSW en Caresq. We proberen er alles aan te doen om te zorgen dat contractvoorwaarden met zorgverzekeraars in 2018 niet significant wijzigen ten opzichte van 2017, zodat u, als patiënt, hier geen hinder van ondervindt. Het Flevoziekenhuis is ook in 2018 voor alle budgetpolissen geselecteerd.

zorgverzekeraars

Zodra het Flevoziekenhuis de gesprekken over 2018 met de andere zorgverzekeraars heeft afgerond en tot overeenstemming is gekomen melden wij dat direct op onze website.

Zie voor meer informatie en veel gestelde vragen: www.flevoziekenhuis.nl/zorgkosten.
email this page