Goede informatie

Mensen willen regie over hun eigen leven, ook als ze ziek zijn. De artsen en verpleegkundigen in het Flevoziekenhuis besteden daarom veel aandacht aan goede informatie. Patiënten kunnen daarmee, samen met de arts hun eigen afwegingen maken en kiezen voor de behandeling die het beste bij hen past. Patiënten kunnen vanzelfsprekend hun medisch dossier opvragen of tijdens hun opname hun medisch dossier inzien.

mijninfopunt

Wie moeite heeft met de medische informatie, kan terecht bij mijnInfopunt. De medewerkers geven graag uitleg of helpen bij het invullen van een formulier. MijnInfopunt biedt daarnaast alle mogelijke algemene informatie over ziekten, behandelingen en lotgenotencontact.

Het Flevoziekenhuis gaat nog een stap verder en besteedt veel aandacht aan laaggeletterdheid. Voor laaggeletterde patiënten kan een ziekenhuisbezoek namelijk best lastig zijn: komt het wel duidelijk over wat de arts vertelt? Zijn de medicijnbijsluiters en informatiefolders wel leesbaar? Allerlei zaken die een goede behandeling in de weg kunnen staan. Laaggeletterden hebben hierdoor een grotere kans op een chronische ziekte dan mensen die wel goed kunnen goed lezen en schrijven. In het Flevoziekenhuis wordt daarom meer aandacht besteed aan de leesbaarheid van folders en het beschikbaar maken van beeldend materiaal in plaats van teksten. Ook krijgen zorgverleners informatie over het herkennen van en omgaan met laaggeletterde patiënten.

Tijdens het wekelijkse Taal spreekuur begeleidt een taalvrijwilliger een patiënt bij het lezen of invullen van een folder of formulier. Hierbij zal het gesprek ook gaan over het belang en voordeel van beter leren lezen en schrijven en welke mogelijkheden iemand heeft om hiermee aan de slag te gaan. De taalvrijwilligers van dit Taal spreekuur zijn speciaal opgeleid via het programma Taal voor het Leven van Stichting Lezen & Schrijven. Het Taal spreekuur vindt iedere woensdag van 13.30 tot 14.30 uur plaats in mijnInfopunt (links in de centrale hal).

Zelf afspraken maken

Het Flevoziekenhuis biedt patiënten de keuze om hun afspraak telefonisch of aan de balie te maken, of via internet. De patiënt kan via mijnFlevoziekenhuis.nl 24 uur per dag, zelf zijn of haar afspraak maken, verzetten of annuleren. Het programma biedt ook de mogelijkheid om je eigen arts te kiezen, al vóór het bezoek een vragenformulier in te vullen en uitslagen te ontvangen.

Ervaringen tellen

Ervaringen van patiënten zijn belangrijk om de zorg en service elke dag opnieuw te kunnen verbeteren. Er is ruimte voor persoonlijke ervaringen in elk contact. Om onduidelijkheden te voorkomen en zorg op maat te geven. Daarbij vragen we feedback in wachtkamerinterviews, focusgesprekken en enquêtes. Zo is bijvoorbeeld op verschillende verpleegafdelingen het nabellen van patiënten ingevoerd, omdat patiënten aangaven dat erg op prijs te stellen.

Ruimte voor familie

Patiënten worden gestimuleerd om een familielid of naaste mee te nemen naar een gesprek. Twee horen altijd meer dan één.
Het Flevoziekenhuis wil de naasten van onze opgenomen patiënten zoveel mogelijk ruimte geven om bij hun familielid te zijn. Het samenzijn kan de patiënt een gevoel van rust en veiligheid geven in een onzekere tijd, in een vreemde omgeving. Hun aanwezigheid en concrete hulp, bijvoorbeeld bij het eten kan het herstel van de patiënt bevorderen. Partners/direct naasten zijn de hele dag welkom, met maximaal 2 bezoekers tegelijk, tot 21.00 uur. De ervaring leert dat patiënten later op de avond minder prijs stellen op bezoek en toe zijn aan hun rust. Na 21.00 uur is bezoek alleen mogelijk in overleg met de verpleging.

Overige bezoekers zijn welkom van 14.00 – 21.00 uur, met maximaal 2 personen tegelijk.

Persoonlijke wensen van patiënten

Het kan zijn dat de patiënt (of een mede-patiënt op de kamer) gebaat is bij veel rust. Bezoek gedurende de dag is dan minder wenselijk. Dit wordt dan samen met u en de patiënt besproken. De persoonlijke wensen en het herstel van de patiënt staan altijd voorop.

Het kan zijn dat bezoek niet ten goede komt aan het herstel van de patiënt. Daarom wordt bezoek geadviseerd vooraf contact op te nemen met (zo mogelijk) de patiënt zelf, de contactpersoon of verpleegkundige.

interne familiekamer

Veel afdelingen hebben een familiekamer. Om te wachten als de arts of verpleegkundige met de patiënt bezig is. Of om met een kop koffie even tot rust te komen bij de televisie of computer.

Beste zorg

Er is en wordt geïnvesteerd in de beste apparatuur. Er wordt continu gezocht naar verdere  innovatie van de zorg en voorzieningen. Stilstand is achteruitgang voor een groeiziekenhuis in groeistad Almere. Het motto ‘groter, completer’, beter’ past daarbij. De uitbreidingsnieuwbouw van het ziekenhuis heeft letterlijk ruimte aan deze woorden gegeven. Voorbeelden zijn de bestralingsruimten van Radiotherapie AMC en revalidatiecentrum Merem binnen de muren van het Flevoziekenhuis. Patiënten uit Almere (en overig Flevoland) hoeven voor steeds minder behandelingen ‘de brug over’.

Licht en kleur

Een prettige omgeving geeft rust en een gevoel van veiligheid. Licht en kleur helpen daarbij. Alle poliklinieken hebben open balies en ruime wachtkamers, in warme kleuren. De nieuwe verpleegafdelingen hebben zachtgele muren. De oorspronkelijke hal van het ziekenhuis en de nieuwe centrale hal zijn ruimten waar het daglicht van alle kanten binnenkomt. De gangen geven uitzicht op de groene binnentuinen.

licht-en-kleur

Lichaam en geest

Pre-operatieve massages, handmassages en aromazorg zijn waardevolle aanvullingen op de reguliere zorg. Het aanbod voor aanvullende zorg is straks voor alle patiënten beschikbaar.

Er is ruimte voor zingeving en het vieren van religieuze feesten, zoals Kerstmis, het Suikerfeest en Divali. Het Flevoziekenhuis heeft geestelijk verzorgers van verschillende gezindten. Sinds 2009 maakt ook een imam deel uit van het team.

Handmassage door vrijwilligers

Planetree is niet altijd even tastbaar. Planetree is een manier van werken en met elkaar omgaan. Er zijn echter ook meer concrete voorbeelden. Zo kunnen patiënten die op de afdelingen Orthopedie/Short stay, Dagbehandeling, Chirurgie, MDL/Long en Interne/Oncologie een handmassage krijgen. Speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers geven deze massages op aanvraag.
Het project ‘Handmassage door vrijwilligers’ heeft de Cliënten Jaar Prijs 2012 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks door de Cliëntenraad van het Flevoziekenhuis uitgereikt aan het project dat de beste verbetering van de zorg aan onze patiënten biedt. Bekijk het filmpje:

Eten en drinken

Eten en drinken vormen de basis van een goed herstel en van welbevinden. Patiënten maken hun eigen keuze uit de broodwagens en uit het menu voor de avondmaaltijden. Ook buiten de maaltijden om is er veel mogelijk.

Op de nieuwe verpleegkamers staat een koelkastje. Hierin kunnen patiënten hun eigen eten en drinken bewaren.

De verpleegafdeling Cardiologie heeft een eigen restaurant. Patiënten en hun familie kunnen hier de hele dag terecht voor een kopje koffie of thee. De tafels worden gedekt voor ontbijt, lunch en warme maaltijd. Patiënten hebben meer keuze in menu en tijdstip van de maaltijd. Medewerkers foodservice en vrijwilligers zijn gastvrouw (en – heer).

flevoziekenhuis-cardio-restaurant02

Aandacht en gastvrijheid

Er is respect voor de patiënt en voor elkaar. Alles draait om oprechte aandacht en gastvrijheid. Dat begint al bij de voordeur en in de hal, waar gastheren en -vrouwen en receptionisten iedereen een warm welkom bieden. Met een hartelijk woord of helpende hand, een teken van herkenning of een paraplu als het regent.

flevoziekenhuis-gastheren

Patiënten worden op de dag van opname ontvangen in mijnInfopunt, in de centrale hal van het ziekenhuis. Er is een kop koffie of thee voor een meegekomen partner of naaste (en zo mogelijk voor de patiënt). Een medewerker van mijnInfopunt loopt met de patiënt mee naar de afdeling en stelt de patiënt voor aan de verpleegkundige.

Samenwerking

De beste zorg valt of staat met goede samenwerking, binnen én over de muren van het ziekenhuis. Daarom zijn er multidisciplinaire poli’s, waar verschillende artsen en andere zorgverleners hun kennis en kunde bundelen. Een voorbeeld is de Incontinentiepoli. Ook op de DeKinderkliniek werken verschillende zorgverleners samen. Voordeel voor de patiënt: betere zorg, afspraken op één of hooguit enkele dagen en snelle diagnose en behandeling.

Het Flevoziekenhuis kiest nadrukkelijk voor samenwerking met andere zorgorganisaties binnen en buiten Almere. De expertise van andere organisaties is een aanvulling op onze zorg. Zo werken vijf van onze chirurgen vier dagen per week in het Flevoziekenhuis en één dag in het AMC. Deze opzet heeft veel voordelen. Als een complexe ingreep noodzakelijk is, behandelt de chirurg zijn Almeerse patiënt verder in het AMC. Omgekeerd komt ook voor: Amsterdamse patiënten worden in het Flevoziekenhuis geopereerd. En de chirurgen zien in het AMC ziektebeelden die binnen het Flevoziekenhuis minder voorkomen.

Het Flevoziekenhuis werkt nauw samen met Zorggroep Almere en andere zorgverleners in de eerste lijn. Concrete resultaten van deze samenwerking ‘over de muren’ heen zijn de poliklinische apotheek De Burg, de Spoedpost en Revalidatie Almere.

Gezonde organisatie

Planetree stelt de mens centraal. Daarbij gaat het nadrukkelijk om patiënten én medewerkers. Zonder tevreden medewerkers geen tevreden patiënten. Zonder fitte medewerkers geen gezonde organisatie. Medewerkers van het Flevoziekenhuis hebben goede, heldere arbeidsvoorwaarden. Er is een onder meer een hardloopgroep, Weight Watchers, bedrijfsfitness, meditatie en stoelmassage. Medewerker én Flevoziekenhuis betalen ieder een deel van de kosten.

Het Flevoziekenhuis werkt met Kaizen, een methode die uitgaat van het gezonde verstand van medewerkers en hun krachten en talenten. De methode laat medewerkers zelf bedenken hoe processen beter kunnen verlopen. Kwaliteits- en organisatieadviseurs ondersteunen waar nodig.

Verbindend, Initiatiefrijk en Professioneel. Het zijn de kernwaarden van het Flevoziekenhuis. Het Flevoziekenhuis is VIP. Alle medewerkers werken volgens deze waarden, naar patiënten en bezoekers toe, en naar elkaar. In 2010 en 2011 volgden alle medewerkers, specialisten en managers een VIP-training. Medewerkers kunnen elkaar zonodig op deze gedeelde waarden aanspreken én elkaar complimenteren.