Leesvoor

Kwaliteitsindicatoren zijn meetbare onderdelen van de zorg die iets zeggen over de geleverde kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid of toegankelijkheid van de zorg. Jaarlijks laten ziekenhuizen zien welke resultaten zij boeken op deze gebieden. Er zijn landelijk afspraken gemaakt op welke manieren deze indicatoren gemeten worden, zodat ziekenhuizen onderling te vergelijken zijn. In de Databank Kwaliteit (te vinden via www.ziekenhuizentransparant.nl) kunt u alle kwaliteitsindicatoren inzien.