Leesvoor

Medio 2012 is de CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) grondig verbouwd. Alle reinigings- en sterilisatiewerkzaamheden werden door onze eigen medewerkers in het AMC uitgevoerd. Met de verbouwing voldoet de CSA aan alle eisen van de Inspectie.