Leesvoor

Sinds 1 november 2012 biedt het Flevoziekenhuis samen met kinderdagverblijf De Regenboog ‘Flevo-opvang’ aan. Deze service kan uitkomst bieden als iemand een patiënt in het ziekenhuis bezoekt en even met hem of haar alleen wil zijn. Of als iemand een afspraak heeft bij een arts in het ziekenhuis waar zijn of haar kind niet bij kan zijn. Ook patiënten die voor dagopname komen of regelmatig een dagbehandeling ondergaan, bijvoorbeeld voor nierdialyse of zwangerschapscontrole, kunnen hun kind hier in de tussentijd een prettige en veilige plek bieden.