Leesvoor

Het Auditorium was 20 november 2012 een plek van herinnering voor nabestaanden van overleden patiënten en voor collega’s. De belangstelling en waardering voor het initiatief van geestelijk verzorger Rianne Veenstra was groot. Nabestaanden hebben een ‘steentje’ bijgedragen aan de herinneringstegel die inmiddels in een van de binnentuinen van het ziekenhuis ligt. De plek biedt  gelegenheid voor een moment van herinnering aan een overleden dierbare.