Leesvoor

Sinds september 2012 krijgt iedere patiënt op de afdeling Interne geneeskunde binnen 24 uur na opname een Verwachte Ontslag Datum. Deze VOD is geen harde datum, het is een streefdatum. Hierdoor weten patiënten beter waar ze aan toe zijn. Het ontslag uit het ziekenhuis wordt nu beter voorbereid door bijvoorbeeld diëtist, fysiotherapeut of transferverpleegkundige tijdig in te schakelen. Ook andere afdelingen gaan met een Verwachte Ontslag Datum werken.