Leesvoor

Een patiënt doorloopt vaak een opeenvolging van gesprekken, onderzoeken en behandelingen. Hoe zorgen we ervoor dat deze activiteiten goed op elkaar aansluiten? Welke stappen en beslissingen moeten per patiënt genomen worden en door wie? Een zorgpad omschrijft de elkaar opeenvolgende activiteiten die een patiënt met een bepaald ziektebeeld doorloopt. Het inrichten van zorgpaden levert veel winst op voor de patiëntveiligheid, patiëntvriendelijkheid en de efficiency van de zorg.