Leesvoor

Sinds 1 november biedt het Flevoziekenhuis samen met kinderdagverblijf De Regenboog ‘Flevo-opvang’ aan. Kinderen van patiënten, bezoekers en medewerkers in de leeftijd van 0 – 4 jaar kunnen er terecht voor professionele opvang. Ook medewerkers van het ziekenhuis kunnen gebruik maken van Flevo-opvang. Bijvoorbeeld als zij op hun vrije dag bij een team- of werkoverleg willen of moeten zijn.