Leesvoor

* Geen cijfers beschikbaar. 1992 is het eerste verslagjaar.  ** Door aanpassing in registratie (door regelgeving) zijn verschillen ontstaan. De correctie betreft een aanpassing van klinische een dag opnames naar dagbehandeling.