Leesvoor

Collega’s gaven van 19 tot 24 juni 2014 een ‘hechtles’, workshops en hoorcollege over hun werk tijdens het Studium Generale van het Helen Parkhurst, Daltonschool voor middelbaar onderwijs. In officiële OK-outfit en met professionele naald en draad en twee sinaasappelhelften maakten de leerlingen kennis met de kneepjes van het vak. Traumachirurg Bart van Dijkman hield voorafgaand aan de hechtles een hoorcollege over zijn vak. Het Flevoziekenhuis is al enkele jaren present tijdens het Studium Generale voor leerlingen van 4-5-6 havo/vwo. Klik hier voor het filmpje