Leesvoor

Een patiënt schreef een blog over haar ervaringen met een voetoperatie in het Flevoziekenhuis. Over de orthopeed, ruggenprik en de zorg van de verpleegafdeling Orthopedie/Short stay.