Leesvoor
Het Oncologisch Centrum staat voor de intensieve samenwerking van alle oncologische zorgverleners van het Flevoziekenhuis, in nauwe samenwerking met het AMC en volgens de meest actuele oncologische richtlijnen, zodat onze patiënten de beste mogelijke kankerbehandeling krijgen. Op de website staat beschreven wat patiënten kunnen verwachten ten aanzien van diagnose, behandeling en revalidatie. Voor de behandeling van borst-, darm-, huid- en longkanker is meer specifieke informatie (kenniscentrum, zorgpaden, etc.) beschikbaar. Lees meer in de november-editie van ons huis-aan-huisblad Thuis.

oncologisch centrum