Leesvoor
Eind vorig jaar is besloten om de scholing van huisartsen beter te organiseren en structureren. Het Flevoziekenhuis gaat de scholing opzetten volgens een vast, (ongeveer) maandelijks, rooster. Elke maand is een andere vakgroep aan de beurt en de scholingen vinden in principe plaats in het auditorium van het Flevoziekenhuis, tenzij de organisatoren anders besluiten.

scholing

De contactartsen (specialist en huisarts) organiseren de scholing samen. Zij zorgen ervoor dat de inhoud van deze scholingsmomenten aansluit bij de behoefte van de huisartsen. De organisatie, communicatie en accreditatie ligt bij de WDH en Bureau medische staf van het Flevoziekenhuis. Data van de eerste 3 bijeenkomsten: 2 februari (Chirurgie), 30 maart (Neurologie), 12 april (Dermatologie) en 6 juni (ws. Cardiologie).