Botontkalking (osteoporose)

Botontkalking is een aandoening waarbij de botafbraak sneller gaat dan de botaanmaak. Hierbij verdwijnt er kalk uit de botten en de structuur van de botten verandert, waardoor ze meer poreus (broos) worden en gemakkelijker breken. De meeste mensen met osteoporose zijn vrouwen van vijftig jaar en ouder. Bij hen zijn het meestal de hormoonveranderingen die de botafbraak versnellen. Maar ook mannen en soms jongeren kunnen botontkalking hebben. Dan kan er sprake zijn van een bijwerking van een ziekte of een medicijn, bijvoorbeeld prednison.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Er verschillende factoren die de kans op botontkalking vergroten, zoals een te kort aan calcium of vitamine D, maandenlang weing lichaamsbeweging, veel roken, een te laag lichaamsgewicht of erfelijkheid.

Symptomen

Meestal komt osteoporose aan het licht als iemand een bot breekt.

Onderzoeken

Als u ouder dan vijftig jaar bent en een bot breekt, dan kan uw behandelend arts via een botdichtheidsmeting bekijken of u osteoporose heeft.

Behandelingen

Osteoporose is niet te genezen, maar het proces van botafbraak kan wel met medicijnen afgeremd worden. Bisfosfonaten zoals bijvoorbeeld, Alendroninezuur, zorgen ervoor dat de botafbraak minder snel gaat. Bij gebruik van bisfosfanaten kan zelfs de botmassa toenemen. Een volgende breuk kan hierdoor voorkomen worden. Deze middelen moet u langdurig, zeker 5 vijf jaar gebruiken. De arts informeert u hierover. 

Naast het gebruik van anti-osteoporose middelen hebben beweeg- en voedingsprogramma’s een positieve invloed op de behandeling. U krijgt van uw behandelend arts leefstijladviezen mee.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Ouderengeneeskunde via 036 868 87 17.