Cryo behandeling

Vaak ontstaan bij een IVF/ICSI-behandeling meerdere embryo’s, waarvan er een of twee worden teruggeplaatst. Overige embryo’s van goede kwaliteit kunnen worden ingevroren en op een later moment weer ontdooid en teruggeplaatst. Ingevroren embryo’s noemen we ook wel cryo-embryo’s.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Het invriezen gebeurt meestal een dag nadat het 'verse' embryo is teruggeplaatst (de embryo transfer), en alleen als blijkt dat de embryo’s goed doorgedeeld zijn. Het is op de dag van de embryo transfer dus nog niet honderd procent zeker of er embryo’s ingevroren kunnen worden. Embryo’s kunnen jaren in vloeibare stikstof worden bewaard zonder hun vitaliteit te verliezen. Alle biologische processen worden namelijk door de procedure stilgezet. U kunt in overleg met de arts overgaan tot ontdooien voor een terugplaatsing als:

  • er na een zwangerschap door de IVF of ICSI behandeling, een nieuwe kinderwens ontstaat;
  • de IVF of ICSI behandeling helaas niet tot een zwangerschap heeft geleid. Na tenminste één rustmaand kan gestart worden met een cryocyclus.

Op dit moment is de kans op een doorgaande zwangerschap na cryo-terugplaatsing ongeveer 10%. Dit lage percentage is o.a. te wijten aan een verhoogde kans op een miskraam na een cryo-terugplaatsing. Een voordeel is dat het een behandelingsmogelijkheid is die relatief weinig belastend is voor de partners.

Behandeling

Ontdooien en terugplaatsen van Cryo-embryo

Als er embryo’s zijn ingevroren, moet u deze eerst gebruiken voordat er een nieuwe IVF/ICSI behandeling opgestart kan worden. Een dag voor de terugplaatsing wordt het embryo ontdooid. Er wordt gekeken of het zich na ontdooiing verder goed ontwikkelt. De terugplaatsing gebeurt in een natuurlijke cyclus of in een kunstmatige cyclus met medicijnen. De arts bespreekt van tevoren wat in uw situatie het beste is.

 

Na behandeling

De meeste embryo transfers gebeuren in de eigen spontane cyclus. Alleen de eisprong wordt gepland met een pregnyl injectie. Om er zo zeker van te zijn dat de terugplaatsing op het juiste moment in de cyclus gebeurt. Andere hormonen zoals Utrogestan®, u bekend uit de IVF of ICSI behandeling, hebben geen toegevoegde waarde voor de kans op zwangerschap. Deze zijn daarom ook niet nodig.

Na de embryo transfer krijgt u een formulier mee waarop staat wanneer u verwacht wordt voor een zwangerschapstest. Ook als u gaat menstrueren adviseren wij u toch voor de zwangerschapstest te komen, gezien de voorgaande behandeling.

Is de zwangerschapstest negatief, dan wacht u de menstruatie af en kunt u zich weer aanmelden voor een nieuwe behandeling.

Contact

De Fertiliteitspoli is telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur, via 036 868 95 44. U kunt dan alleen bellen om een afspraak te maken.
Voor alle medische vragen kunt u bellen tijdens het verpleegkundig spreekuur van 13:00 uur tot 13:45 uur, naar 036 868 95 45.