IVF en ICSI

In Vitro Fertilisatie (= reageerbuisbevruchting) is het bevruchten van eicellen buiten het lichaam. ICSI is de afkorting van Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie: het injecteren van één zaadcel in het plasma van de eicel. De behandeling is dezelfde als bij IVF. Alleen de procedure in het laboratorium om de bevruchting van de eicel te bevorderen is anders.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

IVF en ICSI is mogelijk in een kort schema en lang schema. Bij het lange schema wordt in de maand voorafgaand aan de stimulatie de pil (anticonceptiepil) geslikt voor ongeveer 3 weken. Dit is nodig om de vorming van cystes te voorkomen en om de stimulatiefase nauwkeurig te plannen. Bij IVF of ICSI met kort schema wordt deze periode van het slikken van anticonceptie overgeslagen. In overleg met de arts wordt besloten welk schema het beste is.

Bij een IVF-behandeling proberen we om meerdere eicellen te laten rijpen door gebruik van hormooninjecties (follikelstimulatie). Deze eicellen zuigen we vervolgens tijdens de eicelpunctie uit de eierstokken. Hiervoor krijgt u pijnstilling.

Daarna worden in het IVF-laboratorium de eicellen en zaadcellen samengebracht voor de bevruchting en de vorming tot een embryo. Een van de ontstane embryo’s plaatsen we drie dagen na de punctie in de baarmoeder terug (Embryo Terugplaatsing of embryotransfer (ET)). Als er embryo's van goede kwaliteit overblijven, worden deze ingevroren en later in uw eigen cyclus teruggeplaatst.

Redenen voor een IVF-behandeling kunnen zijn:

 • dubbelzijdige eileiderafwijkingen;
 • niet zwanger worden na 6 behandelingen met IUI.

Redenen voor een ICSI behandeling kunnen zijn:

 • slechte zaadkwaliteit (te weinig zaadcellen of slechte beweeglijkheid van de zaadcellen);
 • geen bevruchting na IVF behandeling.

Transportziekenhuis

Het Flevoziekenhuis is een transportziekenhuis voor IVF- en ICSI-behandelingen. Dat betekent dat we de behandelingen uitvoeren in samenwerking met het IVF-laboratorium van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Het grootste deel van de behandeling (tot en met de eicelpunctie) vindt in het Flevoziekenhuis plaats. Het laboratoriumdeel en de embryoterugplaatsing vinden plaats in het VUMC.

Vóór de start van de behandeling moet u zich beiden bij het IVF-centrum in Amsterdam inschrijven. Dit kan elektronisch via www.vumc.nl/ivf.

Let op dat u de naam doorgeeft die correspondeert met uw paspoort of identiteitsbewijs.

Kans op zwangerschap

De kans op zwangerschap na IVF of ICSI is ongeveer 25% per terugplaatsing. In principe plaatsen we één embryo per keer in de baarmoeder. Soms kunnen we, na overleg, voor twee embryo’s kiezen. In dat geval bestaat er een verhoogde kans op een meerlingzwangerschap.
De kans op een geslaagde IVF of ICSI-behandeling wordt met name bepaald door de leeftijd van de vrouw. Hoe ouder de vrouw des te minder kans van slagen. Daarom hanteren IVF-klinieken leeftijdsgrenzen. In het algemeen geldt dat IVF en ICSI-behandelingen plaats kunnen vinden tot en met het 42e levensjaar van de vrouw.

Kosten

Heeft u een basisverzekering, dan worden de eerste drie IVF of ICSI-behandelingen vergoed, inclusief de eventuele cryo-behandelingen (terugplaatsingen van ontdooide embryo’s). Vergoedingen kunnen per jaar wijzigen. Lees daarom altijd uw zorgverzekeringspolis na.

Wanneer embryo’s worden ingevroren, zijn de bewaarkosten in het laboratorium van het VUMC voor uw eigen rekening. Dit bedraagt € 56 per jaar. U krijgt jaarlijks een rekening thuis gestuurd vanuit het VUMC.

Er is in het Flevoziekenhuis op dit moment geen wachtlijst voor de IVF of ICSI behandeling.

Voorbereiding

Als de arts de IVF of ICSI-behandeling met u heeft besproken, krijgt u een formulier mee om u in te schrijven in het Amsterdam UMC (zie transportkliniek).

Ook wordt u gevraagd om uw laatste paar menstruaties en uw geplande vakanties door te geven. Op basis daarvan wordt door de verpleegkundige een planning gemaakt voor de behandeling. Het behandelschema wordt met u besproken en u krijgt het overzicht met de data en tijden waarop u moet prikken mee naar huis. Ook zal de verpleegkundige u tijdens het gesprek de prikinstructies geven. De recepten voor de medicijnen die voor uw behandeling nodig zijn krijgt u aan het einde van het gesprek.

Behandeling

Zoals al eerder uitgelegd verschillen de IVF en ICSI-behandeling alléén in de wijze waarop in het laboratorium de bevruchting van de eicellen wordt verkregen. Het voorafgaande traject voor IVF en ICSI is hetzelfde.

 • De onderdrukkingsfase/voorbehandeling
 • De stimulatiefase
 • Het moment van de rijpingsinjectie.
 • De eicelpunctie.
 • Transport van de eicellen naar het Amsterdam UMC.
 • De laboratoriumfase (Amsterdam UMC).
 • De terugplaatsing (Amsterdam UMC).
 • De periode na de terugplaatsing.

Na behandeling

Twaalf dagen na de terugplaatsing komt u op de afdeling Fertiliteit voor een zwangerschapstest in het bloed (ook wanneer u al bloedverlies heeft, dit sluit een zwangerschap niet uit). Pas op die dag kunnen we nagaan of u zwanger bent.

Als u in verwachting bent, zullen we ongeveer 3 weken later een zwangerenecho voor u inplannen. U gaat dan in ieder geval tot de echo door met de utrogestan. Bij een goede echo adviseren we om pas bij 8 weken zwangerschap met de utrogestan te stoppen.

Wanneer u bent gaan menstrueren of wanneer de test negatief is krijgt u een afspraak bij de arts om het vervolgbeleid en de eventuele cryo-behandeling te bespreken.

Contact

De Fertiliteitspoli is telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur, via 036 868 95 44. U kunt dan alleen bellen om een afspraak te maken.
Voor alle medische vragen kunt u bellen tijdens het verpleegkundig spreekuur van 13:00 uur tot 13:45 uur, naar 036 868 95 45.