Per 1 augustus 2019 is het Klinisch chemisch laboratorium overgegaan op nieuwe referentiewaarden voor de geslachtshormonen. Vanwege de herleidbaarheid, is besloten om voor alle geslachtshormonen de referentiewaarden van de bijsluiter over te nemen omdat deze zijn vastgesteld in een geselecteerde populatie van bloeddonoren met duidelijk gedefinieerde in- en exclusiecriteria. Voor enkele testen betekent dit dat zij anders uitvallen. Dit betreft het FSH, LH, Oestradiol, Progesteron, Testosteron, Vrije Testosteron en SHBG. In pdf deze brief (374 KB) vindt u per test de oude en nieuwe referentiewaarden.

Daarnaast wordt voor premenopausale vrouwen (leeftijd tot 50 jaar) per 1 augustus geen signalering meer toegepast op de resultaten. Dit vanwege de cyclus-afhankelijkheid van de uitslagen.

Bij vragen kunt u contact opnemen Prim de Bie, klinisch chemicus aandachtsgebied endocrinologie. Hij is bereikbaar via p.debie@olvg.nl of 020-5993272. Bij afwezigheid kunt u ook bellen met de dienstdoende klinisch chemicus, (036) 868 8817.
Pin It