De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) en het Flevoziekenhuis hebben een procedure opgesteld voor het organiseren van gezamenlijke bijscholing. Doel hiervan is het scholingsaanbod beter af te stemmen op de vraag en het realiseren van een betere planning. Op het intranet van zowel Flevoziekenhuis als Zorggroep Almere is binnenkort een digitaal formulier beschikbaar waarmee u een verzoek voor (het organiseren van) een dergelijke scholing kunt indienen. Nadat u het formulier heeft ingevuld en verstuurd wordt achter de schermen alles in gang gezet om de scholing te realiseren. Denk aan het reserveren van ruimte en faciliteiten, het verzorgen van de uitnodiging, enz. Dit gebeurt uiteraard in goede afstemming met u als initiatiefnemer. Een aanvraag voor een gezamenlijke bijscholing dient tenminste 12 weken voor aanvang van de bijscholing ingediend te worden.

wdh
het doel is van de gezamenlijke scholing; namelijk aanbod beter afgestemd op vraag en dat de scholing nu beter gepland kan worden e
Pin It