Vriendelijk, behulpzaam, wij zijn er altijd en we hebben vrijwel alles!

Bekijk de film 'Apotheek De Brug, samenspel van mens en computer' (zonder geluid)

Waar kunt u ons vinden?

Apotheek de Brug bevindt zich in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang route 30. Bekijk de route.

flevoziekenhuis apotheek

Openingstijden

Apotheek de Brug is zeven dagen per week geopend van 8.00 - 22.00 uur. Daarnaast is zij van 22.00 - 8.00 uur via een buizenpostsysteem verbonden met de Spoedpost Almere en dus ook voor u beschikbaar! ‘s Nachts gaat het uiteraard om spoedrecepten: medicijnen waarvan het gebruik niet kan worden uitgesteld tot de volgende dag. U krijgt de medicatie dan via het loket van de Spoedpost Almere uitgereikt. Voor de stad Almere is apotheek de Brug buiten reguliere openingstijden van uw eigen apotheek de dienstapotheek.
U kunt na uw bezoek aan een polikliniek van het Flevoziekenhuis of bij ontslag uit het Flevoziekenhuis direct bij apotheek de Brug terecht om uw recept in te leveren en uw medicijnen op te halen. Daarnaast kunt u natuurlijk ook met uw (herhaal)recepten van uw huisarts gebruik maken van de ruime openingstijden van apotheek de Brug.

Tarieven

Apotheek de Brug hanteert de standaardtarieven voor farmaceutische dienstverlening in Nederland. Als het recept ook daadwerkelijk op dat moment geleverd moet worden geldt ’s avonds, ’s nachts en op zon- en feestdagen in de apotheek een aanvullend ANW-tarief (Avond, Nacht, Weekend), zie tarieven algemeen. De reguliere openingstijden van De Brug zijn maandag tot en met zaterdag van 8.00 - 18.00 uur. Op tijden daarbuiten wordt het aanvullende tarief in rekening gebracht. 

Optimale zorg

Apotheek de Brug is een initiatief van Zorggroep Almere én het Flevoziekenhuis. Het doel van apotheek de Brug is om u te voorzien van optimale farmaceutische zorg. Dit wordt bereikt door samen te werken met verschillende hulpverleners, waaronder de specialisten in het Flevoziekenhuis, de Almeerse huisartsen en apotheken, de Spoedpost Almere en de wijkverpleging/thuiszorg. Door deze samenwerking is de zorg voor u optimaal. De artsen en de apothekers werken nu dicht bij elkaar wat betekent dat zij gemakkelijk en snel kunnen overleggen of kennis uitwisselen.
Daarnaast is het voor u prettig om te weten dat u na uw bezoek aan een polikliniek uw medicatie meteen kunt ophalen, zonder dat u daarvoor naar uw eigen apotheek hoeft te gaan.

Medicatieveiligheid

De apotheek is aangesloten op het unieke digitale Almeerse gezondheidsnetwerk. Bij het verwerken van uw recept in apotheek de Brug is alle belangrijke informatie van uw eigen huisarts en eigen apotheek direct beschikbaar. Dit geldt natuurlijk ook andersom! Dus wanneer u uw medicijnen bij apotheek De Brug ophaalt, is deze informatie ook meteen bekend bij uw eigen huisarts en apotheek. Zo zal uw eigen medicatiedossier altijd up-to-date blijven.
In het Flevoziekenhuis werkt apotheek de Brug nauw smen met het Apotheek Service Punt. Deze medewerkers van de ziekenhuisapotheek zorgen er bij opname in en ontslag uit het Flevoziekenhuis voor dat er een juiste informatieoverdracht met betrekking tot uw medicatie plaatsvindt.

Voor wie is apotheek de Brug?

Heeft u:

 • een recept meegekregen na een bezoek aan een polikliniek in het Flevoziekenhuis
 • een recept meegekregen na ontslag uit het Flevoziekenhuis
 • een recept meegekregen van een arts buiten het ziekenhuis
 • begeleiding, instructie of voorlichting nodig over uw medicijnen

én wilt u gebruik maken van onze ruime openingstijden, grote assortiment en centrale ligging? Dan bent u bij apotheek de Brug aan het juiste adres!

(Herhaal)recepten

Alhoewel eenieder van harte welkom is kunt u zich in apotheek de Brug niet laten inschrijven zoals u bij de overige apotheken in Almere gewoon bent. Apotheek de Brug is een poliklinische apotheek zonder eigen huisartsen. Dit betekent dat alle recepten van tevoren geautoriseerd moeten zijn door uw eigen voorschrijver en dat er dus géén receptenbus aanwezig is.
U kunt uw recepten op de volgende manieren aanbieden:

 • aan de balie
 • via een fax vanuit uw eigen arts of gezondheidscentrum
 • of via de elektronische receptenbus. Voor meer informatie over deze nieuwe mogelijkheid klik hier.

Uw klaargezette geneesmiddelen halen zonder wachttijd!

Apotheek de Brug heeft speciaal voor afhalen van reeds klaargezette geneesmiddelen een Medicijnkluis geplaatst. De Medicijnkluis staat in de centrale hal van het Flevoziekenhuis net buiten de apotheek.
Alles wat u nodig heeft om van deze service gebruik te maken is de PIN-code die u via een SMS of e-mail toegestuurd heeft gekregen. U kunt zonder wachttijd en naar eigen planning uw bestelde middelen ophalen. Bekijk onderstaand instructiefilmpje voor meer informatie over deze nieuwe mogelijkheid.

Heeft u vragen?

De medewerkers van apotheek de Brug staan altijd open voor uw vragen. Dus stel ze gerust in de apotheek of maak telefonisch (tussen 08:00 en 17:00 uur) een afspraak met de apotheker of een apothekersassistente. Op maandag van 11:00 -12:00 is er een inloopspreekuur.  

De voordelen nogmaals op een rij

Apotheek de Brug biedt u:

 • een gunstige locatie
 • ruime openingstijden
 • de mogelijkheid om 24/7 online recepten in te dienen
 • persoonlijke aandacht
 • extra service
 • een eerstelijns medicatiedossier, bovendien gekoppeld aan het Flevoziekenhuis
 • het Apotheek Service Punt (voor een soepele overgang van medicatiegebruik bij opname en ontslag in het Flevoziekenhuis)
 • een zeer uitgebreid assortiment aan medicijnen en hulpmiddelen

Wie zijn wij, apothekers

 
duin-van-der
D. van der Duin
ensing
R. Ensing
linde
R. Linde
okel
E. Okel
zohlandt
A. Zohlandt