Wanneer u wordt opgenomen, zorgt het Apotheek Service Punt voor een actueel medicatieoverzicht. Medewerkers van het ASP voeren het opnamegesprek met u op de verpleegafdeling. Zij nemen samen met u een afleverhistorie van de thuisapotheek door om inzicht te krijgen wat u daadwerkelijk thuis gebruikt aan medicijnen.
Het actuele medicatieoverzicht wordt aan de behandelend arts gegeven.

Tijdens de opname

Wanneer u gedurende de opname medicatie gebruikt, wordt die geleverd vanuit de medicijnvoorraad op de verpleegafdeling of direct vanuit de ziekenhuisapotheek. Dit is ook buiten openingstijden het geval. In uitzonderingsgevallen wordt gebruik gemaakt van de medicatievoorraad van uzelf. Dit kan in overleg, als medicatie niet op voorraad is in het ziekenhuis en/of wordt verwacht dat u wordt ontslagen vóór ontvangst van de bestelling.

apotheek20

Bij ontslag

Wanneer u met ontslag gaat, wordt een overzicht aangemaakt met ontslagmedicatie. De behandelend arts geeft aan welke medicatie u thuis moet (blijven) gebruiken, welke medicatie wordt gestopt of gewijzigd en welke middelen nieuw zijn gestart. Tevens geeft hij of zij aan welke medicatie afgeleverd dient te worden en of dit via de poliklinische apotheek of openbare apotheek dient te lopen.
Indien u andere hulpmiddelen nodig heeft, worden deze ook vermeld op het overzicht.

Poliklinisch

Op de polikliniek wordt medicatie poliklinisch voorgeschreven via het EVS (elektronisch voorschrijfsysteem). U kunt de medicatie ophalen bij poliklinische apotheek De Brug in de centrale hal of bij uw eigen apotheek.
Medicatie die wordt toegediend op de polikliniek zelf, wordt geleverd vanuit de ziekenhuisapotheek.

Contact

Met uw vragen over thuismedicatie of over de procedure bij opname en ontslag kunt u tijdens kantooruren terecht bij de medewerkers van het ASP, tel. 036 - 868 85 37.