Arthur Sadee gaat stoppen als cardioloog. Hij was in 1991 een van de ‘founding fathers’ van de cardiologie in het Flevoziekenhuis. Hij heeft zich met zijn kenmerkende humor, respectvolle bejegening en deskundigheid door de jaren ingezet voor zijn patiënten. Ook verzorgde hij ECG nascholing voor huisartsen, ontwikkelde de echocardiografie en was het gezicht en aanspreekpunt van de hartrevalidatie. In deze jaren is de vakgroep uitgegroeid van 2 naar 7 cardiologen. De eigen hartbewaking is in 2003 opgezet en in 2009 de hartkatheterisatiekamer. Sinds 2011 is er een een high-care ICD/pacemaker afdeling.

Voor veel patiënten betekent dit dat zij afscheid moeten nemen van hun vertrouwde en betrokken dokter. Vanaf 1 juli a.s. neemt zijn opvolger - cardioloog Gideon Mairuhu, nu nog werkzaam bij het OLVG - de zorg en het contact met u als huisarts met dezelfde deskundigheid graag over. In een volgende FlevoflitZ voor verwijzers stellen wij Gideon graag aan u voor.
Pin It