Behandeling
Casemanager
Palliatieve zorg
Voeding
Uw welzijn

Behandeling

Uw behandeling kan bestaan uit:
  • Operatie
  • Chemotherapie
  • Radiotherapie (door het AMC in het Flevoziekenhuis)
  • Palliatieve zorg
  • Een combinatie van bovengenoemde behandelingen

Casemanager

Omdat oncologische zorg nu eenmaal complex kan zijn en patiënten met meerdere dokters en behandelingen tegelijk te maken kunnen krijgen, hebben alle patiënten met kanker in het Oncologisch Centrum Flevoziekenhuis een casemanager.

Deze persoon, vaak een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist, is een direct aanspreekpunt voor de patiënt en houdt de regie over de verschillende stappen van de behandeling. De case manager coördineert uw afspraken. U kunt op de case manager terugvallen om alle geboden informatie duidelijk op een rij te krijgen. Deze persoon is ook uw vaste aanspreekpunt voor alles wat met uw behandeling te maken heeft, hij/zij kent het ziekenhuis, weet wat de behandeling inhoudt en denkt met u mee.

Tijdens en na uw behandeling houdt uw casemanager ook uw algemene welzijn in de gaten. Zij zal met u de verschillende mogelijkheden bespreken om te leren omgaan met uw ziekte en revalideren na uw behandeling.

Palliatieve zorg

Wanneer genezing van kanker niet meer mogelijk is, is er sprake van palliatieve zorg. Het doel van palliatieve zorg is om voor zoveel mogelijk kwaliteit van leven te zorgen. Symptoombestrijding (het behandelen van hinderlijke klachten zoals pijn, benauwdheid, misselijkheid) is een belangrijk onderdeel hiervan. Behalve aan lichamelijke symptomen, kun je hierbij ook denken aan angst, verwardheid, somberheid etc.
Verder is er aandacht voor zogeheten ‘vroegtijdige zorgplanning’: Wat is voor u en uw naasten belangrijk in deze fase van uw leven, hoe stemmen we onze behandeling af op uw wensen?

Het Flevoziekenhuis heeft een Palliatief Team dat met u meedenkt. Wat zijn uw prioriteiten en wat wilt u absoluut niet (meer)? Dit team gaat samen met u onderzoeken bij welke behandelingen, medicatie, therapieën of zorg u het meest gebaat bent en waar de bijwerkingen en belasting nog in verhouding staan met de resultaten van de behandeling.

Lees verder over palliatieve zorg.

Voeding

Kanker kan invloed hebben op uw lichaam en uw voedingstoestand. Goed eten is natuurlijk voor iedereen belangrijk, maar omdat de behandeling veel van uw lichaam kan vergen, is goed (blijven) eten en drinken voor u extra van belang. In de periode van onderzoek en behandeling is het niet goed om af te vallen, ook al bent u te zwaar. Gewichtsverlies gaat in deze periode namelijk vaak samen met spiermassa- of krachtverlies, terwijl u juist sterk wilt blijven voor de behandeling.

Om vast te stellen of u een (verhoogd) risico heeft op een verslechterde voedingstoestand (ondervoeding), vult u samen met uw casemanager een aantal vragen in. Op basis van uw score op deze vragen wordt een inschatting gemaakt van het risico dat u heeft om ondervoed te raken en volgt een advies. Bij een hoog risico op ondervoeding, wordt u verwezen naar de diëtist. Ook wanneer u tijdens de behandeling problemen of vragen krijgt wat betreft voeding, kunt u een verwijzing krijgen naar de diëtist.

De diëtist is de specialist op voedingsgebied en heeft ervaring in het geven van voedingsadviezen aan mensen met kanker. Hij of zij geeft adviezen die aansluiten bij uw voedingsproblemen, behandeling en persoonlijke wensen en mogelijkheden. Samen met de diëtist bekijkt u bijvoorbeeld of het gebruik van bijvoeding zinvol is, en of - en hoe - u uw voeding kunt aanpassen aan uw behandeling.

Ook is de diëtist actief benaderbaar door aanwezigheid tijdens MDO’s, zodat alle behandelaars samen het beste beleid voor u kunnen opstellen.

De diëtisten onderhouden een intensieve samenwerking met het AMC. Informatie over uw situatie kan eenvoudig en snel worden uitgewisseld, zodat u de beste (voedings)behandeling krijgt. In het Flevoziekenhuis is de diëtist leidend wanneer het om het voedingsbeleid tijdens uw behandeling gaat.

Uw welzijn

Tijdens uw behandeling heeft u veel contact met uw case manager. Deze informeert ook regelmatig naar uw algemene welzijn. Hoe voelt u zich? Hoe gaat het thuis? Heeft u behoefte aan begeleiding of ondersteuning? Heeft u pijn?

Uw case manager kan u vragen om de zogenoemde ‘Lastmeter’ in te vullen. Dit is een vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en hoe u de behandeling en zorg in het ziekenhuis ervaart. Zo kunnen wij eventuele problemen in kaart brengen en samen met u werken aan een oplossing.

In overleg of op uw verzoek kan uw casemanager u doorverwijzen naar een van onze ondersteuners, zoals:
•    Fysiotherapie
•    Dietetiek
•    Geestelijke verzorging
•    Medisch maatschappelijk werk
•    Psycholoog (bij onze samenwerkingspartner Merem)

Wanneer u ouder dan 70 jaar bent wordt u – net als alle 70-plussers in het Flevoziekenhuis – gescreend op kwetsbaarheid (grotere kans op vallen, verwardheid, ondervoeding of functieverlies).