Wij omarmen u met hartelijke zorg!

De cardioloog, ook wel de specialist voor hart en bloedvaten genoemd, onderzoekt en behandelt patiënten met een mogelijke hartziekte. De meest bekende aandoening hierbij is de vernauwing van de kransslagaders. Hierdoor kunnen belemmering en klachten ontstaan maar uiteindelijk ook een hartinfarct. Indien bij onderzoek door de cardioloog dergelijke afwijkingen zijn vastgesteld, wordt de meest optimale therapie door de cardioloog voorgesteld en toegepast. Denkt u hierbij aan een behandeling met medicijnen, dotteren of een hartoperatie. Ook bij andere hartziekten zoals afwijkingen aan de hartkleppen, hartritmestoornissen, harttraagheid en hartzwakte kunt u bij uw cardioloog terecht voor een specialistisch onderzoek, advies en therapie.

De cardiologen van het Flevoziekenhuis vinden voor- en nazorg van hun patiënten erg belangrijk. Wij helpen u graag!

Een voorbeeld van onze nazorg is hartrevalidatie bij een ernstige hartziekte of na een hartoperatie. Altijd zal de cardioloog de patiënt begeleiden in een gezonde leefwijze met aandacht voor het stoppen met roken, het streven naar een goed gewicht en voldoende beweging, maar ook een strikte behandeling van hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol en suikerziekte. Een hartziekte is soms een heel leven lang, daarom is een goede relatie van de cardioloog met de patiënt van groot belang.

Wij beschikken over de deskundigheid, een veelheid aan technieken, een gespecialiseerd team en een eigen afdeling in het ziekenhuis voor de optimale zorg aan onze hartpatiënten. Deze zorg is 24 uur per dag en 7 dagen in de week, soms met grote spoed, beschikbaar. De vakgroep Cardiologie van het Flevoziekenhuis werkt hierbij samen met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, maar heeft ook een goede relatie met de andere ziekenhuizen in Amsterdam en de regio.

Het Flevoziekenhuis beschikt over een acute opvang van hartpatiënten, een gespecialiseerde afdeling Hartrevalidatie, een goede algemene afdeling Cardiologie en een volledig aanbod aan onderzoeksmogelijkheden. Wij helpen u graag!

U kunt bij ons ook terecht voor een ‘One-stop-shop’ spreekuur. Het doel is om in één bezoek een diagnose te stellen bij patiënten met mogelijke hartklachten. Na het gesprek met de cardioloog wordt direct aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld een echo of inspanningsonderzoek. De resultaten worden vervolgens door de cardioloog met u besproken. Op deze manier is snel duidelijk of uw klachten worden veroorzaakt door hartafwijkingen. U kunt uw huisarts om een verwijzing naar het One-stop-shop spreekuur vragen.

Co-assistenten of arts-assistenten op de polikliniek

Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is daarom mogelijk dat u eerst gezien wordt door een co-assistent of arts-assistent.
 
Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die verder worden opgeleid tot medisch specialist. U ontmoet arts-assistenten bij Chirurgie, Kindergeneeskunde, KNO, Gynaecologie, Dermatologie en Interne geneeskunde. Co-assistenten zijn medische studenten in opleiding tot arts. De co-assistent bespreekt zijn of haar bevindingen altijd met de medisch specialist.

Uw specialist ontvangt u daarna om de bevindingen te controleren en met u de diagnose en eventuele vervolgstappen te bespreken.

Dit kan u meer tijd kosten. Indien u praktische of principiële bezwaren heeft om onderzocht te worden door een co-assistent, dan verzoeken wij u vriendelijk om dat liefst vooraf en anders direct en duidelijk aan te geven bij de balie. Uw wens wordt uiteraard gerespecteerd.

Bezoek de Interventiekamer

Externe links

Sportvereniging voor (ex-) hart- en vaatpatiënten.