De Hartfalenpoli is bestemd voor mensen met de diagnose hartfalen. Hartfalen betekent dat de hartspier verzwakt. Hierdoor is het niet in staat om voldoende zuurstof door het lichaam rond te pompen. Dit kan zich in de volgende lichamelijke klachten uiten:

 • vermoeidheid
 • kortademigheid
 • benauwdheid
 • opgezette enkels / buik
 • prikkel hoest
 • verminderde eetlust

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken die de pompfunctie van het hart kunnen verminderen. De belangrijkste zijn:

 • een of meerdere hartinfarcten
 • hoge bloeddruk
 • niet goed functionerende hartkleppen
 • ritmestoornissen
 • ziekte van de hartspier

Om u en uw omgeving zo goed mogelijk te leren omgaan met hartfalen bent u verwezen naar de Hartfalenpolikliniek. Dit is het spreekuur van de hartfalenverpleegkundige. Zij zal u de komende tijd begeleiden. Daarbij blijft u onder controle van uw cardioloog.

hartfalen

Hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige adviseert en geeft voorlichting over het gebruik van medicijnen, leefregels en richtlijnen. Zij begeleidt u, zodat u de symptomen van hartfalen begrijpt en leert herkennen.
Daarnaast controleert zij gewicht en bloeddruk. Als het nodig is past zij de medicatie aan. Dit gebeurt in overleg met uw cardioloog. Zonodig laat zij aanvullend bloedonderzoek verrichten. Alle gegevens worden genoteerd in uw medisch dossier.

Niet alleen u moet leren omgaan met hartfalen, dit geldt ook voor uw partner en/of andere naaste. Hij of zij is daarom welkom tijdens het polibezoek. Voor het eerste bezoek staat een uur gepland, daarna doorgaans een half uur.

Bereikbaarheid

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de hartfalenverpleegkundige van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Tel. 036 - 868 96 82.

Informatie

Folders over hartfalen vindt u op de website van de Nederlandse Hartstichting

Bij mijnInfopunt naast de ingang van het ziekenhuis kunt u terecht voor folders en informatie over patiëntenverenigingen.