Het Vrouwenspreekuur van de polikliniek Cardiologie is speciaal ingericht voor vrouwen in de leeftijd tussen met name de 40 en de 65 jaar, die extra risicofactoren met zich meedragen of vage klachten hebben. Het Vrouwenspreekuur is ook bedoeld voor vrouwen die eerder afwijkingen aan het hart hebben gehad.

Enkele cijfers

Jaarlijks overlijden er meer vrouwen dan mannen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten:
  • Een derde van alle vrouwen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.
  • Na hun 75ste krijgen vier keer zo veel vrouwen als mannen een hartinfarct.
  • Het aantal onopgemerkte (“stille”) infarcten is bij vrouwen groter dan bij mannen; bij vrouwen wordt een hartinfarct dus vaker gemist dan bij mannen.

Vage klachten

Hartinfarcten bij vrouwen geven meestal andere klachten dan bij mannen. Mannen voelen vaak pijn op de borst en uitstraling in de linkerarm.
Vrouwen hebben meestal vagere klachten. Ze kunnen zich grieperig voelen, overgeven, benauwd zijn of extreem vermoeid zijn. Soms worden mogelijke signalen voor hart- en vaatziekten ten onrechte afgedaan als overgangsklachten of (pre)menstruele klachten.

Extra risico bij vrouwen

Vrouwen zijn vóór de menopauze door hun hormonen beschermd tegen aderverkalking, maar na de overgang verandert er veel bij vrouwen. Terwijl bij mannen na hun vijftigste hun cholesterolgehalte redelijk gelijk blijft, stijgt dat bij vrouwen. Ook krijgen ze een hogere bloeddruk. Dat zijn twee belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Daarnaast kunnen ook problemen tijdens de zwangerschap of hart- en vaatziekten bij de moeder van de patiënte een risico vormen.

Vrouwenspreekuur in het Flevoziekenhuis

Daarom besteden de cardiologen van het Flevoziekenhuis speciale aandacht aan dit belangrijke probleem. Het Vrouwenspreekuur is erop gericht om (mogelijke) hart-en vaatziekten bij vrouwen zo vroeg mogelijk te signaleren en adequaat te behandelen. Er is bijzondere aandacht voor risicofactoren die alleen bij vrouwen voorkomen, zoals zwangerschapsdiabetes en hypertensie.

Het Vrouwenspreekuur wordt gehouden door de cardioloog Aukje van der Spank.

Afspraak maken

Voor een afspraak op het Vrouwenspreekuur is een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig.

Afspraken kunnen gemaakt worden via de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer 036 -868 8719.

Meer weten?

Lees voor meer informatie de brochure van de Hartstichting: Vrouwen en hart- en vaatziekten