Cardiologen

bijsterveld
dr. N. Bijsterveld
 
jansen
W.P.J. Jansen
kortz02 
R.A.M. Kortz
mairuhu
dr. G. Mairuhu
spank
A. van der Spank
 verheul
dr. J.A. Verheul
     

Hartfalenverpleegkundige

De hartfalenpolikliniek begeleidt patiënten met klachten en verschijnselen door een zwakke hartspier. De hartfalenverpleegkundige coördineert de ondersteuning van het team rond de patiënt, de cardioloog, de huisarts, het ziekenhuis, onderzoeken en behandeling,

De hartfalenverpleegkundige geeft informatie over de aandoening, advies over de leefregels en begeleidt u in het leren omgaan met de gevolge van uw ziekte.
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de hartfalenverpleegkundige op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Tel. 036 - 868 96 82.

Hartfalenverpleegkundige
huisman-nicole
Nicole Huisman
Hartfalenverpleegkundige
winter
José Winter

Physician assistant

De Physician Assistant (PA) is een zorg professional  die een vervolgopleiding (HBO gezondheidszorg en masteropleiding) heeft gedaan waarna hij zelfstandig medische taken en handelingen uit kan voeren. Hij neemt hierbij taken over van een medisch specialist (cardioloog). De PA kan qua werkzaamheden vergeleken worden met een arts-assistent. Hij neemt dan ook de anamnese af, voert het lichamelijk onderzoek uit, verricht of assisteert bij ingrepen en schrijft medicijnen voor. Hij moet echter zelf, net als iedere zorgverlener, afwegen of hij voldoende ervaren (bekwaam) is hiervoor. De PA is namelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. De werkzaamheden worden gesuperviseerd door een medisch specialist, en als het nodig is, vraagt de PA de cardioloog met hem mee te kijken.

Aandachtsgebieden zijn:
  • Boezemfibrilleren polikliniek
  • Acuut Coronair Syndroom (ACS) nazorg polikliniek
  • Cardio-implantaten (Pacemakers, ICD’s, implanteerbare recorders)
Physician assistant
uiterwaal
Hans Uiterwaal