Over het centrum
Partners
Multidisciplinair overleg
Wie werken er?
Wetenschappelijk onderzoek
Kwaliteit & keurmerken
Patiëntervaringen

Over het centrum

Het Oncologisch Centrum Flevoziekenhuis is niet zozeer een fysieke plek waar mensen met kanker tijdens hun behandeling daadwerkelijk komen. Het is een samenwerkingsverband van specialisten, poliklinieken en verschillende afdelingen in het ziekenhuis.

Wij bieden optimale zorg. ‘Optimale zorg’ betekent dat onze oncologie patiënten voor het hele behandeltraject terecht kunnen in het Flevoziekenhuis. Van het stellen van de diagnose tot de behandeling (bijvoorbeeld operatie en/of radiotherapie) en tot palliatieve zorg of nazorg. Per ziektebeeld zijn er multidisciplinaire teams van gespecialiseerde artsen, chirurgen, oncologen, radiologen, radiotherapeuten en pathologen.

Een patiënt heeft voornamelijk met zijn of haar hoofdbehandelaar te maken en wordt persoonlijk begeleid door een casemanager, maar kan ook te maken krijgen met een van de vele andere zorgverleners uit het multidisciplinaire behandelteam.

Wij onderscheiden ons van omliggende ziekenhuizen in onze intensieve samenwerking met radiotherapie het AMC, waardoor wij onze patiënten bijvoorbeeld binnen de muren van het Flevoziekenhuis kunnen bieden.

Het Oncologisch Centrum Flevoziekenhuis werkt volgens de landelijke richtlijnen die voor de diagnostiek, behandeling en nazorg bij kanker zijn opgesteld.

Partners

Het Flevoziekenhuis heeft een unieke samenwerking met het AMC, wat inhoudt dat een aantal specialisten zowel in het Flevoziekenhuis als in het AMC werken. Deze intensieve samenwerking zorgt ervoor dat u oncologische zorg volgens de nieuwste inzichten dicht bij huis kunt krijgen.

Soms gebeurt het dat uw behandeling wordt overgedragen aan een specialist van het AMC, Antoni van Leeuwenhoek of een ander ziekenhuis. Bijvoorbeeld wanneer u in aanmerking komt voor een specifieke behandeling, vaak een bepaalde operatie, die niet in het Flevoziekenhuis verzorgd wordt. Door onze intensieve samenwerking zijn de lijnen tussen de verschillende ziekenhuizen kort en goed georganiseerd.

Andersom gebeurt dit ook: het Flevoziekenhuis ontvangt patiënten met darm en borstkanker vanuit het AMC om in Almere behandeld te worden.
 
Wat kan ik verwachten als ik door het AMC naar het Flevoziekenhuis verwezen wordt een behandeling?
Het kan gebeuren dat het AMC u verwijst om in het Flevoziekenhuis behandeld te worden. Er worden al jaren patiënten uit het AMC in het Flevoziekenhuis geopereerd of voor behandeling met chemotherapie verwezen. Het belangrijkste voordeel voor u is dat u snel terecht kunt voor uw oncologische behandeling.
Wij streven ernaar om het dan voor u zo goed mogelijk te organiseren, zodat u bijvoorbeeld tijdens één bezoek langs het priklab gaat, een gesprek met uw oncoloog heeft en vervolgens door voor een chemokuur kunt gaan.

Wat kan ik verwachten als ik buiten het Flevoziekenhuis geopereerd of behandeld wordt?
Uw arts van het Flevoziekenhuis zorgt ervoor dat uw dossier wordt overgedragen aan het ziekenhuis waar u behandeld wordt. U hoeft dan niet opnieuw gezien of onderzocht te worden. Mogelijk is wel aanvullend onderzoek nodig.
Als u dan in het andere ziekenhuis geopereerd of behandeld bent en uw arts heeft vastgesteld dat uw operatie/behandeling is afgerond, wordt u weer overgedragen naar uw eigen specialist. U komt dan weer in het Flevoziekenhuis voor uw (eventuele) vervolgbehandeling (radiotherapie, chemotherapie), nazorg, revalidatie of palliatieve zorg.

Multidisciplinair overleg

Vanuit verschillende specialismen, zoals borstkanker, darmkanker en longkanker vindt iedere week een multidisciplinair overleg plaats. In het multidisciplinair overleg (MDO) bespreken verschillende medisch specialisten waaronder uw eigen medisch specialist een chirurg, een internist-oncoloog, een radiotherapeut, een patholoog, een radioloog en uw case manager, wat in uw geval de beste behandeling is. Tijdens dit overleg stellen zij de diagnose en uw behandelplan vast. In het verdere traject kan tijdens deze wekelijke besprekingen uw behandeling ook nauwgezet worden gevolgd en zo nodig worden aangepast.

Afhankelijk van het specialisme neemt ook een medisch specialist vanuit het AMC of het Antoni van Leeuwenhoek deel aan dit MDO door middel van videoconferencing. Behalve een academische blik op uw situatie en behandeling, betekent dit dat wij zeer kundige en up-to-date medische zorg kunnen bieden aan onze patiënten.

Via de Digitale Beeldendienst kunnen medische gegevens worden uitgewisseld (indien u daar toestemming voor geeft). Dit gebeurt al op het gebied van borstkanker en longkanker met het AMC.

Wie werken er?

Bij het Oncologisch Centrum werken diverse medisch specialisten die patiënten met kanker behandelen. Zo kunt u worden behandeld door een oncoloog of hematoloog, maar ook door een chirurg, gynaecoloog, maag-darm-leverarts, radiotherapeut, longarts, dermatoloog of uroloog.

oncologie kernteam
Het kernteam Oncologie, van links naar rechts:
W. Roest - dermatoloog, dr. D. Sommeijer - internist/oncoloog,
L. Pronk - longarts, dr. R.C. Mallant-Hent - MDL-arts
en V. Lustig - internist

Naast medisch specialisten werken er bij het Oncologisch Centrum verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen.
Verpleegkundig specialisten zijn opgeleid om naast de verpleegkundige zorg, de medische anamnese af te nemen en lichamelijk onderzoek te verrichten.
Oncologieverpleegkundigen zijn opgeleid voor de zorg en begeleiding van patiënten met kanker.
 
U kunt ook andere zorgverleners raadplegen als u onder behandeling bent bij het Oncologisch Centrum. Bijvoorbeeld een diëtist, een stomaverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, de klinisch geneticus (bij erfelijke kanker) of een geestelijk verzorgende. In overleg met u kan de behandelend specialist of uw casemanager u naar één van hen doorverwijzen.

Wetenschappelijk onderzoek

Medisch wetenschappelijk onderzoek is bij kwaadaardige ziektes noodzakelijk om de behandeling van patiënten verder te optimaliseren. Zonder onderzoek is het niet mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande kennis uit te breiden.
Vanuit de verschillende specialismen van het Oncologisch centrum dragen wij bij aan onderzoek. Waar mogelijk participeren wij in onderzoek van onze academische partners. Uw arts kan u meer vertellen, indien dit in uw situatie van toepassing is.

Lees meer over deelname aan wetenschappelijk onderzoek .

Kwaliteit & keurmerken

De organisatie en de coördinatie van de kankerzorg in het Flevoziekenhuis is in handen van het Kernteam Oncologie. Dit kernteam bestaat uit specialisten van verschillende medische afdelingen en monitort continu de kwaliteit van de geleverde zorg en signaleert mogelijkheden om de zorg aan onze patiënten te optimaliseren.

De zorg aan onze patiënten is vastgelegd in onderlinge afspraken en procedures, de zogenoemde ‘zorgpaden’. Onze zorgpaden zijn gebaseerd op richtlijnen van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS), het KWF Kankerbestrijding en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Daardoor voldoen deze zorgpaden aan de meest actuele kwaliteitsnormen van de zorgverzekeraars.

Patiëntervaringen

Selectie uit de reacties van patiënten op ZorgkaartNederland

Over chirurg A. Van de Ven, 12 februari 2106

Ik ben 07.02.2016 geopereerd door dokter vd Ven aan een vernauwing in het onderste gedeelte van de dikke darm door verklevingen. Een flinke operatie geworden maar toch nog laparoscopisch kunnen uitvoeren. Een geweldige kundige en fijne chirurg en de verpleging was perfect. Passie voor de patiënt. Ook het OK team anesthesie allemaal TOP. 12.02.2016 weer thuis.

Over internist-oncoloog-hematoloog J. Baars, 1 augustus 2016

Behalve mijzelf heeft dokter Baars ook mijn echtgenote behandeld. Het valt me moeilijk te omschrijven met welk zeer tevreden gevoel wij telkens weer naar huis terug gingen. Voor al het vertrouwen dat wij hadden in de kennis van deze arts speelde daarin een grote rol. Altijd opnieuw alle vragen duidelijk beantwoorden zonder er omheen te draaien was voor ons belangrijk.

Over chirurg S. van der Meij, 20 april 2016

Kordaat, kundig, ervaren, prima arts. Je kunt op haar bouwen en vertrouwen. Komt nogal zakelijk en afstandelijk over, maar dat is de buitenkant.

Over dermatoloog J. Zeegelaar, 30 maart 2016

Dokter Zeegelaar is een bijzonder kundig en zeer vriendelijke man. Luistert aandachtig en neemt je serieus. Denkt mee en geeft goed advies over het medicijn gebruik. Ik ben nu ruim twee jaar patiënt en zou hem absoluut aanraden!

Over internist-oncoloog D. Sommeijer, 9 mei 2016

Ik heb als patiënt goede ervaringen gehad tijdens mijn behandeling bij dr Sommeijer. Helaas wordt mijn verdere behandeling voort gezet in het VU Amsterdam. Mijn ervaringen met dr Sommeijer ervaar ik als zeer positief en een betrokken en begripvol persoon. Waar door je als patiënt niet behandeld wordt als patiënt maar als mens.

Over longarts L. Pronk, 13 december 2015

Dokter Pronk heeft zich gedurende 3 jaar een geweldige arts getoond tijdens het ziekteproces van mijn echtgenote. Ondanks de fatale afloop van het proces heeft zij er alles aan gedaan om dit zo prettig mogelijk te laten verlopen en is altijd eerlijk tegen ons geweest. Ook in de terminale fase heeft zij zich nog voor ons ingezet, door mijn vrouw een plaats te laten krijgen in het hospice. Mijn kinderen en ik denken met veel genegenheid terug aan haar vakvrouwschap en haar menselijke interesse.

Ervaring van een patiënte bij Radiotherapie AMC

Eind 2016 zijn twee advertenties van Radiotherapie AMC in verschillende media verschenen. Hierin vertelt patiënte Lidy Jager over haar ervaringen in het Flevoziekenhuis, waar de afdeling Radiotherapie een stukje AMC in het Flevoziekenhuis is. Lees over pdf mevrouw Jager’s ervaringen “Ik ben tijdens de bestraling gewoon blijven werken” (3.16 MB) .