De Nederlandse naam voor chirurgie is heelkunde. De chirurg behandelt verwondingen, tumoren en infecties met name door het uitvoeren van operaties. De algemene chirurgie, vroeger één specialisme, heeft een groot aantal deelgebieden zien overgaan naar subspecialismen zoals traumatologie, vaatchirurgie, en thoraxchirurgie.

chirurgie01

TopZorg predicaat liesbreuk van zorgverzekeraar Menzis

Het Flevoziekenhuis heeft het TopZorg predicaat van zorgverzekeraar Menzis gekregen voor de behandeling van liesbreuken. Voor patiënten met een liesbreuk is het van belang dat zij vlot en zo mogelijk in dagbehandeling worden geopereerd door een ervaren behandelteam. Dit is bij een TopZorg aanbieder gegarandeerd. Tevens kunnen patiënten in een TopZorg ziekenhuis terecht in de one-stop-shop voor onderzoek en diagnostiek op één dag. De datum en het tijdstip van de ingreep worden direct ingepland. 38 andere zorgaanbieders ontvingen eveneens het predicaat.

menzis-topzorg

Groene vink voor de darmkankerzorg

De patiëntenorganisatie Nederlandse Kanker Federatie NKF heeft het Flevoziekenhuis een ‘groen vinkje’ voor de zorg voor patiënten met darmkanker gegeven. Dat betekent dat deze zorg voldoet aan de verwachtingen van het NKF op het terrein van onder andere de expertise, behandeling, begeleiding en de kwaliteit van de zorg. De NKF heeft bij de beoordeling van het de darmkankerzorg in het Flevoziekenhuis samengewerkt met patiëntenorganisaties SPKS, Vereniging HNPCC-Lynch en de Polyposis Contactgroep.

groene-vink
Kijk voor meer informatie op de patiëntenwijzer Darmkanker van het NKF.

Oncologisch centrum
De chirurgen zijn voor de behandeling van onder meer darmkanker en borstkanker gelieerd aan het Oncologisch centrum van het Flevoziekenhuis, waarin nauw wordt samengewerkt met het AMC.