Bevolkingonderzoek darmkanker
Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?
Hoe werkt het?
Vervolgonderzoek?
Inschrijven en legitimeren
Informatiegesprek
Wat neemt u mee naar uw afspraak?
Coloscopie
Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten
Flevoziekenhuis optimaal voorbereid op het bevolkingsonderzoek
MDL geaccrediteerd als scopiecentrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker
Een weetje …
Meer lezen

Bevolkingonderzoek darmkanker

Vanaf 1 januari 2014 gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker geleidelijk van start. Alle mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Wanneer u de paarse uitnodigingsbrief per post krijgt, hangt af van uw geboortejaar. Meedoen is gratis en vrijwillig en u beslist zelf of u wel of niet meedoet.

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.

Hoe werkt het?

Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gekeken of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in de ontlasting is niet altijd met het blote oog zichtbaar. Daarom wordt uw ontlasting onderzocht in een laboratorium. U kunt de test thuis uitvoeren en deze in een antwoordenvelop opsturen naar de organisatie die het bevolkingsonderzoek uitvoert.

U krijgt de uitslag vervolgens binnen 2 weken per post opgestuurd. Er zijn 3 uitslagen mogelijk:

  1. De uitslag is gunstig. Er is niets in uw ontlasting gevonden. U hoeft niets te doen. Over 2 jaar krijgt u opnieuw een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Bent u vanaf dat moment ouder dan 75 jaar, dan krijgt u geen nieuwe uitnodiging.
  2. Er is bloed in uw ontlasting gevonden. Dit kan te maken hebben met darmkanker of poliepen. Poliepen kunnen een voorstadium van darmkanker zijn. Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of andere aandoeningen. Om te weten te komen of er sprake is van darmkanker of poliepen, is vervolgonderzoek nodig.
  3. Geen uitslag bekend. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. U krijgt dan het verzoek om opnieuw de ontlastingstest uit te voeren.

Wilt u meer weten over dit onderzoek en wat het voor u kan betekenen? Kijk dan naar de voorlichtingsfilm van het RIVM.

Vervolgonderzoek?

Als uit de uitkomst blijkt dat er sporen van bloed in de ontlasting zitten dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Het tijdstip van dit gesprek staat vermeld in de brief. Mocht dit tijdstip u niet goed uitkomen dan kunt u de afspraak wijzigen via telefoonnummer: 020 - 696 78 17. U vindt de polikliniek MDL op de eerste verdieping. Volg vanaf de hoofdingang route 16, bekijk de route.

Inschrijven en legitimeren

Bent u een nieuwe patiënt van het Flevoziekenhuis? Wilt u dan een kwartier eerder naar de polikliniek of afdeling komen waar u een afspraak heeft? Neem een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringpas mee. U ontvangt dan een afsprakenkaart.
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis dient u een legitimatiebewijs mee te nemen.

Informatiegesprek

Als u afspraak heeft op de poliklinieke MDL, heeft u eerst een informatiegesprek met een MDL-arts. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of het zinvol zou zijn om een darmonderzoek (coloscopie) te ondergaan. In de meeste gevallen is dit zo. U krijgt uitleg over het darmonderzoek, de risico’s en de voorbereidingen die nodig zijn voor het onderzoek. Ook wordt uw medische historie en medicatie besproken. Daarom is het raadzaam om voorafgaand aan het informatiegesprek een actueel overzicht op te halen bij uw huisarts en/of uw apotheek.

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

  • Een geldig identiteitsbewijs, waarmee u bent ingeschreven bij het Flevoziekenhuis (paspoort, diplomatiek of dienstpaspoort, ID-pas, rijbewijs of  vreemdelingendocument). Het is wettelijke verplicht dat u dit kunt tonen op ons verzoek.
  • Uw zorgverzekeringpas.
  • Uw afsprakenkaart.
  • De verwijzingsbrief.
  • Actuele medicatielijst.

Coloscopie

Wanneer besloten is om een coloscopie (darmonderzoek) te doen, wordt hiervoor op korte termijn een afspraak gepland bij één van de drie MDL-artsen die voor het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek gecertificeerd zijn. Tijdens de coloscopie kan de arts eventueel poliepen of stukjes weefsel verwijderen voor verder onderzoek. Deze ingrepen zijn misschien niet prettig, maar vrijwel pijnloos. Bij het maken van deze afspraak krijgt u te horen hoe u zich hiervoor kunt voorbereiden. Na 2 werkdagen heeft u een vervolgafspraak met uw MDL-arts om de uitslag van het weefselonderzoek te bespreken.

Bekijk alvast de film over de coloscopie en de voorbereiding:

{youtube}eYhai7tOSoA{/youtube}

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten

Meedoen aan de ontlastingstest van het bevolkingsonderzoek is gratis. Het informatiegesprek en de coloscopie maken geen deel uit van het bevolkingsonderzoek. Uw zorgverzekering betaalt de kosten van het vervolgonderzoek. Afhankelijk van uw eigen risico moet u mogelijk zelf een deel betalen. Bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u vragen hierover heeft.

Flevoziekenhuis optimaal voorbereid op het bevolkingsonderzoek

Het Flevoziekenhuis is al vanaf 1 juli 2011 betrokken bij de voorbereidingen van het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Door te participeren in dit proef-bevolkingsonderzoek in samenwerking met het AMC, is het Flevoziekenhuis optimaal voorbereid in de medische en logistieke uitvoering van het bevolkingsonderzoek.

Het Flevoziekenhuis heeft al jaren ervaring met de diagnostiek en behandeling van dikkedarmkanker of voorstadia daarvan. Jaarlijks wordt in het Flevoziekenhuis een groot aantal patiënten met deze vorm van kanker behandeld, en dit aantal groeit elk jaar.
De afdelingen MDL, Chirurgie, Oncologie, Radiologie en Pathologie werken intensief samen in het behandeltraject van deze patiënten. Ook de afdelingen Radiotherapie van het AMC is hier nauw bij betrokken.

Wanneer patiënten de diagnose dikkedarmkanker te horen krijgen, breekt een zeer onzekere tijd aan. Lees meer hierover op de pagina Darmkanker. We begeleiden deze patiënten daarom intensief op de polikliniek Coloncare (colon = dikkedarm, care = zorg).

MDL geaccrediteerd als scopiecentrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker

In maart 2015 is het scopiecentrum van de afdeling MDL gehervisiteerd door het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek. De visitatie is 'met goed resultaat afgerond'. Dat betekent dat het scopiecentrum van het Flevoziekenhuis geaccrediteerd (kwalitatief bevoegd) is voor het aanbieden van coloscopieën aan deelnemers van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Voordat een scopiecentrum een accreditatie krijgt, wordt onderzocht of er aan de landelijke kwaliteitseisen wordt voldaan. Deze eisen zeggen iets over de organisatie (wachttijden, planning uitslag) en de kwaliteit van de zorg voor, tijdens en na het scopiëren van patiënten waar via het bevolkingonderzoek bloed in ontlasting gevonden is. Denk aan een voorbereidingsgesprek of een uitslaapkamer.

Een weetje …

In de voorlichtingsfilms van het RIVM over van het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker is één van de MDL-artsen van het Flevoziekenhuis te zien.

Meer lezen