Een speciale polikliniek

Als bij het darmonderzoek een afwijking verdacht voor darmkanker (coloncarcinoom) bij u wordt geconstateerd, wordt u doorverwezen naar de polikliniek coloncare.
De coloncare poli is een polikliniek die gespecialiseerd is in het onderzoeken, behandelen, begeleiden en de nazorg van patiënten met dikke darmkanker en/of endeldarm kanker.

De polikliniek wordt verzorgd door het coloncare team, een ‘multidisciplinair’ team dat door nauwe samenwerking het mogelijk maakt om alle noodzakelijke onderzoeken zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Coloncare team

Het multidisciplinaire team bestaat uit:

 • GI chirurgen, gespecialiseerd in darmkanker
 • Coloncare verpleegkundigen
 • MDL artsen
 • Oncologen
 • Oncologisch verpleegkundigen
 • Radiotherapeuten

De coloncare verpleegkundige
De coloncareverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die werkzaam is op de polikliniek coloncare. Zij functioneert zelfstandig, onder directe supervisie van de chirurg en heeft een eigen spreekuur. Zij werkt nauw samen met de chirurg en andere disciplines.
Tijdens deze ingrijpende periode staat de coloncareverpleegkundige u desgewenst met informatie, advies en ondersteuning ter zijde. Ook geeft zij begeleiding aan partners en familieleden, die ook welkom zijn als u onze polikliniek bezoekt.

 • U kunt bij haar terecht met al uw vragen.
 • Zij biedt u ondersteuning voor, tijdens en eventueel ook na uw behandeling.
 • Zij stemt de afspraken met de verschillende zorgverleners op elkaar af en coördineert de zorg.

Begeleiding

Van de MDL-arts heeft u een informatiemap meegekregen met daarin aanvullende informatie over de coloncare polikliniek. U wordt binnen een paar dagen thuis gebeld voor het verstrekken van de eerste afspraken die wij voor u gepland hebben. De afspraken worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Onderzoeken

Om te zien in welk stadium de ziekte zich bevindt is het nodig om enkele onderzoeken uit te voeren. Door een bloedonderzoek, een CT-scan en zonodig een MRI-scan krijgt het team een nauwkeurig beeld van de aandoening.

U kunt de volgende afspraken/onderzoeken verwachten:

 • bloed afnemen
 • radiologische onderzoeken
 • een gesprek met de coloncare verpleegkundige en de GI chirurg
 • een hartfilmpje (ECG)
 • een afspraak op het preoperatief spreekuur
 • mogelijk een bezoek aan de fysiotherapeut
 • mogelijk een bezoek aan de diëtist

De uitslag

U zult tijdens het eerste poli bezoek de uitslagen en het voorlopige behandelplan vernemen.
Het behandelteam bespreekt in de week na uw bezoek aan de polikliniek de resultaten van de onderzoeken en stelt een definitief behandelplan op.
De gespecialiseerde verpleegkundige geeft u verdere informatie over de ziekenhuisopname en de operatie.

Controle

Na de operatie blijft u nog enkele jaren onder controle. Dit doen wij om te onderzoeken of de tumor terug komt of zich verspreid heeft. Eventuele lichamelijke klachten worden met u besproken en zonodig wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de controles worden tussen de gespecialiseerde verpleegkundige en de GI-chirurg besproken.

Contact

De coloncare verpleegkundigen zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur op het telefoonnummer 036 - 868 94 98.

U vindt ons op de eerste etage van het Flevoziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang routenummer 36. Bekijk de route.

Chirurgen

bilt
dr. J. van der Bilt
 
Boom
M.J. Boom
gooszen
J.A.H. Gooszen 
meij
S. van der Meij
ven 
A.H.W. van de Ven
 Verpleegkundigen coloncare

coloncareverpleegkundigenVlnr. Iris van der Veeken, Bertine Voorthuizen (VS i.o.), Marleen Richards en Judith Visser