Het Flevoziekenhuis levert excellente zorg voor patiënten met overgewicht. De bariatrisch chirurgen – die voorheen in dienst waren van MC Zuiderzee – hebben altijd uitstekende resultaten behaald. We onderscheiden ons op twee punten, die uniek zijn in Nederland:
  1. Beweegprogramma
    Wij bieden als enige bariatrisch centrum in Nederland een beweegprogramma aan van twee maanden. Gedurende dit programma wordt u intensief begeleid door een fysiotherapeut en andere zorgprofessionals. Tijdens dit programma wordt u optimaal voorbereid op de operatie. Ook krijgt u in deze periode diverse onderzoeken en screeningsafspraken. Zo kunnen de diëtist, chirurg, internist en anesthesist zich goed voorbereiden, zodat uw operatie zo goed en veilig mogelijk verloopt.

  2. Voor- en nazorg bij u in de buurt
    Het voortraject en het beweegprogramma kan worden gevolgd op vier locaties (Lelystad, Almere, Harderwijk en Zwolle). De behandelend arts en het volledige obesitas team komen zo dicht mogelijk naar u toe. Zo hoeft u zo min mogelijk te reizen. De operatie vindt altijd plaats in het Flevoziekenhuis . De nacontroles kunnen plaatsvinden op alle locaties.