De stomazorg die het Flevoziekenhuis biedt voldoet aan de pdf normen van goede stomazorg (489 KB) van de Nederlandse Stomavereniging. De vereniging heeft deze normen ontwikkeld samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen. De stomazorg van het Flevoziekenhuis is ook in 2016 getoetst aan deze normen en weer goed bevonden.

De kwaliteit van de stomazorg in het Flevoziekenhuis is toegenomen door de Stoma Zorgwijzer, een website die stomadragers betrouwbare informatie biedt over de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen. “Er zijn hoge kwaliteitseisen voor het behandelteam, begeleiding, informatievoorziening, protocollering, nazorg en scholing”, licht stomaverpleegkundige Anna Kapitein toe. “We volgen de ontwikkelingen in de stomazorg op de voet en werken continu aan verbetering van de zorg voor onze patiënten. Het is mooi dat we daarvoor opnieuw erkenning hebben gekregen van de Nederlandse Stomavereniging.”

stomazorg 2016
Stoma Zorgwijzer
 
Het Flevoziekenhuis doet sinds halverwege 2012 mee aan de Stoma Zorgwijzer. Doel van de Stoma Zorgwijzer is om de (toekomstige) stomadrager inzicht te verlenen in hoe de stomazorg in een bepaald ziekenhuis georganiseerd is en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van de Nederlandse Stomavereniging.