Telefoon 036 - 868 85 52.
U vindt de verpleegafdeling Chirurgie & Short stay op de tweede verdieping van het ziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang route 115. Bekijk de route.

Opname

Bij opname wordt samen met u een vragenlijst ingevuld. U krijgt een polsbandje met uw naam, geboortedatum en afdeling zodat een ieder in het ziekenhuis weet dat hij of zij de juiste patiënt voor zich heeft. Ook wordt gevraagd een contactpersoon bekend te maken.

Medicijnen

Tijdens uw verblijf op de afdeling worden de medicijnen door het ziekenhuis verstrekt. Deze kunnen eventueel afwijken van de medicijnen die u thuis gebruikt. Neemt u géén medicijnen in zonder overleg met de arts. Dit kan, in combinatie met uw behandeling, een risico vormen.

verpl-chirurgie

Allergie

Als u weet dat u voor bepaalde stoffen (bijv. pleisters, jodium of medicijnen) overgevoelig of allergisch bent kunt u dit kenbaar maken aan de arts of verpleegkundige.

Dieet

Als u een dieet volgt kunt u dit laten weten aan de verpleegkundige of uw arts. De keuken van het ziekenhuis kan hier dan vervolgens rekening mee houden.

Dagindeling

06.00 uur U wordt gewekt voor controles en eerste medicijnronde
07.30 uur Ontbijt*
08.00 uur Verzorging voor de dag en dagelijkse artsenvisite zaalarts en specialist
09.30 uur Koffie/thee
12.00 uur Broodmaaltijd* en medicijnronde
14.00 uur Koffie/thee
17.00 uur Warme maaltijd* en medicijnronde
19.30 uur Koffie/thee
20.00 uur Verzorging voor de nacht en laatste medicijnronde
22.00 uur Rusten
 
* De voedingsassistent komt dagelijks uw bestelling voor de maaltijden van de volgende dag opnemen.

Medische zorg

De dagelijkse behandeling berust bij de arts-assistent. De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van alle overige zorgtaken. Net als de leidinggevende van de afdeling, kunt u de arts-assistent, co-assistent en specialisten bereiken via de secretaresse of uw verpleegkundige.

Bezoektijden

Afdeling Chirurgie & Short stay heeft geen vaste bezoektijden. Bezoekers zijn welkom om met maximaal 2 personen een patiënt te bezoeken, wanneer de situatie van de patiënt en/of medepatiënten dit toelaat.   
Bezoekers kunnen een hapje eten of wat drinken bij restaurant/terras Vermaat bij de hoofdingang. Als een patient dit tijdig aangeeft en zijn-haar situatie dit toelaat, kan de patient met hen mee-eten. De patiënt krijgt hiervoor een dinervoucher.

Televisie / Telefoon

Op de verpleegafdelingen kunt u met uw eigen laptop of smartphone gebruikmaken van het gratis WiFi-netwerk Flevofree.

Geestelijke / Sociale Zorg

Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek met een geestelijke verzorger is hiervoor gelegenheid.
Ook een maatschappelijk werkster kan u waarnodig bijstaan. Beiden kunt u bereiken via de secretaresse van de afdeling of de verpleegkundige.

Uw post

Deze kunt u laten richten aan het adres van het ziekenhuis met vermelding van verpleegafdeling Chirurgie & Short stay en uw naam.

Winkel / Terras

De winkel en het terras bij de hoofdingang zijn geopend op werkdagen van 8.00 tot 20.30 uur en in het weekend en tijdens feestdagen van 11.30 tot 20.30 uur.