Adres

Flevoziekenhuis
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere

Tel. 036 - 868 88 88
Fax 036 - 868 86 55

Postbus 3005
1300 EG Almere

Kijk hier voor:

Spoedpost Almere (Huisartsenpost en Spoedeisende hulp)

Van maandag t/m vrijdag (tussen 8.00 en 17.00 uur):
Tijdens kantooruren kunt u voor EHBO en spoedrecepten terecht bij uw eigen gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk of apotheek.

Zorg in de avond, nacht, weekend en tijdens feestdagen 24 uur per dag:
Bel voor acute zorg altijd eerst naar 0900 - 203 0 203 (€ 0,10 p/m) of 036 - 54 54 380 (lokaal tarief)
Geopend voor alle acute zorg, dus ook voor EHBO en spoedrecepten.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Spoedpost Almere.

Route naar het Flevoziekenhuis plannen

Vul uw vertrekgegevens in en de route naar het Flevoziekenhuis wordt getoond: met het openbaar vervoer, met de auto, op de fiets of te voet:


Route in het Flevoziekenhuis

De bewegwijzering in het ziekenhuis is gebaseerd op (route)nummers. Iedere eindbestemming - polikliniek, verpleegafdeling, ondersteunende afdeling - in het ziekenhuis heeft een eigen, uniek routenummer dat te vinden is op een groot indexbord bij de hoofdingang en in de digitale routewijzer, www.routewijzerflevoziekenhuis.nl.

Via deze webapplicatie kunt u zelf de route naar uw afspraak opzoeken en bekijken. U hoeft alleen maar het begin- en eindpunt in te toetsen en de applicatie geeft automatisch de juiste route weer. De routewijzer is ook makkelijk te gebruiken op een smartphone, tablet of laptop.

Parkeren

Het Flevoziekenhuis staat in het centrum van Almere en heeft geen eigen parkeergelegenheid voor patiënten en/of bezoekers. U kunt betaald parkeren bij de gemeentelijke Hospitaalgarage, schuin tegenover de hoofdingang van het ziekenhuis.

Voor bezoek aan de Spoedpost of DeKinderkliniek verwijzen wij u naar de gemeentelijke parkeerplaats Hennepveld.

Zie ook:

Parkeerkaart bij langdurige opname

Voor de partner van een patiënt of de ouder(s) van een patiëntje is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een '31 dagen parkeerkaart' aan te schaffen bij Parkeerservice Almere. Deze mogelijkheid geldt alleen vanaf het moment dat de patiënt 7 dagen of langer is opgenomen in het Flevoziekenhuis.
Hiervoor dient een formulier ingevuld te worden door de desbetreffende afdeling en vervolgens ingeleverd te worden bij Parkeerservice Almere. Informeer hiernaar bij de verpleegafdeling waar de patiënt is opgenomen.

Even iemand wegbrengen

Het is mogelijk even iemand naar de voordeur van het ziekenhuis te brengen, maar de bestuurder mag het voertuig niet verlaten en moet meteen doorrijden nadat zijn passagier is uitgestapt.

Post voor een patiënt op een verpleegafdeling

U kunt een brief of kaart per post sturen naar:
Flevoziekenhuis
Aan: ... (vul de naam van de patiënt in)
t.a.v. afdeling ... (vul de naam de verpleegafdeling in)
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere

Not a Dutch citizen?

When you are visiting our city and in need of medical care, you are required to pay your hospital bill in advance. Please visit our Verzekerdenpunt in the central lobby of our hospital.

Verzekerdenpunt: alle vragen over uw zorgkosten en ziekenhuisrekening

Heeft u een persoonlijke vraag over de (te verwachten) kosten uw zorgkosten of een opmerking over uw rekening? Kom op werkdagen tijdens kantooruren langs bij het Verzekerdenpunt in de centrale hal.
U kunt uw vraag ook telefonisch stellen. U belt dan met telefoonnummer 036 - 868 88 96. U krijgt dan een keuze menu. Het is handig als u uw papieren van de verzekering (polisblad en eigen risico overzicht) en bij de hand heeft.

Voor meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl/zorgkosten. U kunt dit formulier om informatie of een reactie vragen van een van onze medewerkers.

Veel gestelde vragen

Persvoorlichting, uitsluitend voor journalisten

Tel. 06 - 13 05 29 98
E-mail: communicatie@flevoziekenhuis.nl
Algemene vragen aan afdeling Communicatie: tel. 036 – 868 98 97

Foto- en Filmverzoeken

Het Flevoziekenhuis wordt graag gebruikt als foto- of filmlocatie. Wij zijn zeer terughoudend in het honoreren van verzoeken. Filmopnames moeten altijd met inachtneming van de privacyregels en met toestemming van de afdeling Communicatie plaatsvinden. Opnames zijn arbeidsintensief en kosten tijd aan voorbereiding en begeleiding. Tijd die we nodig hebben om onze patiënten te verzorgen. Uitzonderingen kunnen we maken voor zorg gerelateerde producties die direct met het Flevoziekenhuis te maken hebben.

Toestemming wordt uitsluitend verleend, bij opnames:

•    in het belang van de patiëntenzorg en/of
•    in het belang van het ziekenhuis en/of
•    in het belang van de relatie tussen het ziekenhuis en de aanvrager en/of
•    het algemeen maatschappelijk belang.

Er mogen nooit patiënten zichtbaar zijn op de foto en/of film zonder schriftelijke toestemming van de patiënt. Dit geldt ook voor opnames buiten op het ziekenhuisterrein. Opnames mogen nooit de patiëntenzorg verstoren.

Verzoeken ontvangen we graag minimaal 14 werkdagen voor de opnamedag. Op deze manier is er voldoende tijd om de aanvraag inhoudelijk te beoordelen en eventuele begeleiding te regelen.
Foto- en filmverzoeken kunt u mailen naar afdeling Communicatie: communicatie@flevoziekenhuis.nl