Komt darmkanker in uw familie voor?
In de provincie Flevoland komt darmkanker vaker voor dan gemiddeld.
Het risico op het krijgen van darmkanker kan verhoogd zijn als:
  • Eén eerstegraads familielid (ouders, broers, zussen, kinderen) darmkanker heeft of heeft gehad en de ziekte is vastgesteld vóór de leeftijd van 50 jaar.
  • Twee (of meer) eerstegraads familieleden darmkanker hebben of hebben gehad. De leeftijd waarop de ziekte is vastgesteld is hierbij niet van belang.
Darmkanker komt trouwens iets vaker bij mannen voor dan bij vrouwen.

Aan deze groep mensen in Almere besteden het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere extra aandacht. Door vroege opsporing kan wellicht voorkomen worden dat darmkanker ontstaat.

Bekijk hier het poepdagboek-item bij Paul de Leeuw.

Darmonderzoek
Via een darmonderzoek kunnen eventuele poliepen opgespoord en verwijderd worden. Deze poliepen kunnen voorlopers zijn van darmkanker. Door deze poliepen in een vroeg stadium te verwijderen wordt voorkomen dat deze poliep zich kan ontwikkelen tot kanker en wordt de kans dat iemand darmkanker krijgt vele malen kleiner.

Erfelijke aanleg
Bij ongeveer vijf tot tien procent van de mensen met darmkanker is erfelijkheid de oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn het Lynch Syndroom of vormen van Familiaire Adenomateuze polyposis. Vaak weten mensen al dat deze afwijking binnen de familie aanwezig is.

Familiaire dikke darmkanker
Soms komt darmkanker vaker dan normaal in de familie voor, terwijl er géén sprake is van erfelijke darmkanker, zoals hierboven genoemd. Toch kunnen factoren in de familie dan wel een bepaalde rol spelen. We noemen dit familiair colorectaal carcinoom.

Komt darmkanker in uw familie voor?
Bespreek dit dan met uw huisarts. Uw huisarts zal u – als dit nodig is – verwijzen naar de polikliniek Maag- Darm en Leverziekten (MDL) van het Flevoziekenhuis. Als darmkanker in de familie voorkomt wordt meestal vanaf 45 jaar gescreend op darmkanker.

Indien er erfelijke factoren zijn aangetoond in de familie ligt deze leeftijd meestal lager. Ook kan worden besproken of het zinvol is om in de familie erfelijkheidsonderzoek te laten doen.

Verwijstest voor erfelijke darmkanker (alleen voor zorgverleners)
Voor de beslissing om uw patiënt wel of niet te verwijzen voor aanvullend onderzoek vanwege een verhoogd risico op erfelijke darmkanker, is een online verwijstest of app beschikbaar. U krijgt direct te zien of uw patiënt in aanmerking komt voor preventieve colonoscopieën of erfelijkheidsonderzoek. Er wordt een risicoberekening gemaakt en het nut van verwijzing wordt gemeld.

Nota bene: Deze online verwijstest en app zijn alleen toegankelijk voor BIG-geregistreerden. Het Flevoziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en eventuele onjuistheden van deze online verwijstest/website.

Achtergrondinformatie voor huisartsen: Familiair coloncarcinoom