Preoperatief gesprek
Ruim voor de operatie heeft u een gesprek met de coloncareverpleegkundige die u voorbereidt op de operatie. Zij neemt de operatie en opname met u door.

Voor de operatie heeft u een gesprek met de anesthesioloog (op het preoperatief spreekuur). Deze brengt uw algehele conditie in kaart om zo vroegtijdig problemen op te sporen en te zorgen dat de operatie veilig kan verlopen.

Hulp bij ontspanning rondom operaties
U heeft te horen gekregen dat u geopereerd wordt. Een gebeurtenis die spanningen en zorgen met zich mee kan brengen. Wanneer u antwoord heeft gekregen op al uw vragen bij de coloncareverpleegkundige, maar toch nog angstig bent, dan kunt u vragen naar de visualisatie-CD 'Gezonde Verbeelding'.
Onderzoek toont aan dat ontspannings- en visualisatieoefeningen de angst voor de operatie verminderen en het herstel na de operatie kunnen bevorderen.

U kunt de visualisatie-CD tenminste 14 dagen voor uw geplande operatie ophalen bij mijnInfopunt in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Hier worden uw contactgegevens genoteerd en worden afspraken met u gemaakt over het terugbrengen van de CD, die u van het Flevoziekenhuis in bruikleen krijgt.

Voor meer informatie en vragen over de visualisatie-CD kunt u terecht bij mijnInfopunt. MijnInfopunt is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en bereikbaar via: T (036) 868 85 21 of mijnInfopunt@flevoziekenhuis.nl.

Operatie
In de meeste gevallen (95%) gaat dit via een kijkoperatie, dus met een camera. Dit heeft veel voordelen voor het herstel van de operatie.

Tijdens de operatie verwijdert een chirurg de tumor en het omliggende weefsel om de kans dat er kankercellen achterblijven te verkleinen. De chirurg verwijdert ook de lymfeklieren in de omgeving van de tumor. Deze lymfeklieren worden in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. Afhankelijk van deze uitslag bepaalt de arts of chemotherapie als aanvullende behandeling nodig is.
Wanneer er sprake is van uitzaaiingen in bijvoorbeeld de lever of in de longen, wordt een aanvullende behandeling met u besproken (chemotherapie en/of operatie).

Voorafgaand aan de operatie heeft u een gesprek met een chirurg en een coloncare verpleegkundige. Zij bespreken met u de kans is dat u een (tijdelijke) stoma (kunstmatige uitgang via de buikwand).

Na uw ontslag uit het ziekenhuis, heeft u een afspraak met uw chirurg en de coloncare verpleegkundige. U bespreekt met hen het resultaat van de operatie en hoe uw behandeling verder verloopt.

Chemotherapie
Chemotherapie is een behandeling met kankerremmende medicijnen, ofwel: cytostatica.
De cytostatica zorgen ervoor dat kwaadaardige cellen (kankercellen) vernietigd worden.
Chemotherapie is een standaard behandeling bij uitgezaaide vormen van dikkedarmkanker. Dus bij kanker in stadium III en IV. Daarnaast kan chemotherapie als aanvullende behandeling toegepast worden bij dikkedarmkanker in stadium II.

Chemotherapie kan oraal (in tabletvorm) of direct in een bloedvat via een injectie of een infuus plaatsvinden. In alle gevallen komen de medicijnen uiteindelijk in het bloed terecht en verspreiden zich door het hele lichaam.

Tijdens de chemotherapie blijft u onder toezicht van een oncoloog, die uw lichamelijke (en geestelijke) reactie op de chemotherapie controleert en in de gaten houdt.

Bestraling (radiotherapie)
Bij darmkanker wordt bestraling voornamelijk toegepast bij tumoren in de endeldarm. De tumor wordt blootgesteld aan radioactieve straling die de kankercellen beschadigt en laat afsterven. Ook gezonde cellen kunnen door de straling beschadigd raken. Deze gezonde cellen herstellen zich gelukkig meestal beter dan kankercellen. Bestraling kan voorafgaand van een operatie plaatsvinden.

De radiotherapeut berekent de dosis straling, op basis van de grootte en de plaats van de tumor. Deze dosis wordt verdeeld over verschillende bestralingen, die meerdere keren per week plaatsvinden.