In september 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker geleidelijk van start gegaan. Alle mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Wanneer u de paarse uitnodigingsbrief per post krijgt, hangt af van uw geboortejaar. Meedoen is gratis en vrijwillig en u beslist zelf of u wel of niet meedoet.

Bevolkingsonderzoek darmkanker 2014
Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?
Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten
Meedoen aan de ontlastingstest van het bevolkingsonderzoek is gratis. Het informatiegesprek en de coloscopie maken geen deel uit van het bevolkingsonderzoek. Uw zorgverzekering betaalt de kosten van het vervolgonderzoek. Afhankelijk van uw eigen risico moet u mogelijk zelf een deel betalen. Bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u vragen hierover heeft.

Geaccrediteerd scopiecentrum
Het Flevoziekenhuis heeft een geaccrediteerd scopiecentrum: dat betekent dat RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek heeft bepaald dat het scopiecentrum van de polikliniek MDL ‘kwalitatief bevoegd’ is om de scopie-onderzoeken voor het bevolkingsonderzoek darmkanker te doen.