Afspraak via het bevolkingsonderzoek darmkanker?

Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gekeken of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in de ontlasting is niet altijd met het blote oog zichtbaar. Daarom wordt uw ontlasting onderzocht in een laboratorium. U kunt de test thuis uitvoeren en deze in een antwoordenvelop opsturen naar de organisatie die het bevolkingsonderzoek uitvoert.

De uitslag
U krijgt de uitslag vervolgens binnen 2 weken per post opgestuurd. Er zijn 3 uitslagen mogelijk:
  1. De uitslag is gunstig. Er is niets in uw ontlasting gevonden. U hoeft niets te doen. Over 2 jaar krijgt u opnieuw een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Bent u vanaf dat moment ouder dan 75 jaar, dan krijgt u geen nieuwe uitnodiging.
  2. Er is bloed in uw ontlasting gevonden. Dit kan te maken hebben met darmkanker of poliepen. Poliepen kunnen een voorstadium van darmkanker zijn. Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of andere aandoeningen. Om te weten te komen of er sprake is van darmkanker of poliepen, is vervolgonderzoek nodig.
  3. Geen uitslag bekend. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. U krijgt dan het verzoek om opnieuw de ontlastingstest uit te voeren.
Wilt u meer weten over dit onderzoek en wat het voor u kan betekenen? Kijk dan naar de voorlichtingsfilm van het RIVM.
 
onderzoek RIVM darmen 

Vervolgonderzoek?
Als uit de uitkomst blijkt dat er sporen van bloed in de ontlasting zitten dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Het tijdstip van dit gesprek staat vermeld in de brief. Mocht dit tijdstip u niet goed uitkomen dan kunt u de afspraak wijzigen via telefoonnummer: 020 - 696 78 17. U vindt de polikliniek MDL op de eerste verdieping van het Flevoziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang route 16. Bekijk de route.

Doorverwezen via uw huisarts?

Als u zich met klachten meldt die mogelijk verdacht zijn voor dikkedarmkanker, zal uw huisarts u doorverwijzen naar de polikliniek MDL.

Uw huisarts kan u direct voor een darmonderzoek verwijzen. In dit geval krijgt een voorgesprek met een verpleegkundige dit u uitleg zal geven over het onderzoek en de voorbereiding hiervoor.
Uw huisarts kan u ook eerst verwijzen naar de MDL-arts. In dit geval bespreekt u tijdens een eerste afspraak met de MDL-arts uw medische historie en klachten. Verder informeert de arts u dan over de voorbereidingen die u moet treffen voor een darmonderzoek (coloscopie).

Indien u symptomen hebt die kunnen wijzen op darmkanker krijgt u binnen 2 weken een afspraak voor een coloscopie. Mogelijk worden er ook nog andere onderzoek voor u aangevraagd. Het is van groot belang dat u een overzicht van medicijnen meeneemt naar de afspraak. Dit is belangrijk om u zo optimaal mogelijk informatie te geven over het onderzoek en de voorbereiding hiervoor.