Checklist
Bereid u zich goed voor bij ieder bezoek aan het Flevoziekenhuis. Bekijk onze checklist.
Neemt u een overzicht van medicijnen mee naar de afspraak? Dit is belangrijk om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderzoek.

Informatiegesprek
Als u afspraak heeft op de polikliniek MDL, heeft u eerst een informatiegesprek met een MDL-arts. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of het zinvol zou zijn om een darmonderzoek (coloscopie) te ondergaan. In de meeste gevallen is dit zo.

U krijgt uitleg over het darmonderzoek, de risico’s en de voorbereidingen die nodig zijn voor het onderzoek. Zo bespreken we onder andere met u welke verdoving bij u past. Ook wordt uw medische historie en medicatie besproken.

Coloscopie
Wanneer besloten is om een coloscopie (darmonderzoek) te doen, wordt hiervoor op korte termijn een afspraak gepland bij één van de drie MDL-artsen die voor het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek gecertificeerd zijn.

Tijdens de coloscopie kan de arts eventueel poliepen of stukjes weefsel verwijderen voor verder onderzoek. Deze ingrepen zijn misschien niet prettig, maar vrijwel pijnloos.

Na afloop van het onderzoek blijft u op de uitslaapkamer en controleren wij uw welzijn tot u weer in staat bent om naar huis te gaan. U kunt dan overigens nog niet zelf deelnemen aan het verkeer

Bekijk alvast de film over de coloscopie en de voorbereiding:


Wat is een coloscopie?

Een coloscopie is een onderzoek waarmee met behulp van een flexibele slang het slijmvlies van de gehele dikke darm geïnspecteerd kan worden. Wanneer er tijdens het onderzoek poliepen worden gevonden zal de MDL-arts deze in principe meteen verwijderen. Van dit verwijderen voelt u niets.

Bij grotere poliepen of bij een grote hoeveelheid aan poliepen is het soms nodig een tweede afspraak voor een coloscopie te maken. Wanneer er een verdenking op darmkanker wordt gesteld tijdens het onderzoek zal de MDL arts stukjes weefsel afnemen (biopten). Deze stukjes weefsel zullen worden ingestuurd voor nader onderzoek.
Ook zal de MDL de plaats van de afwijking met inkt markeren. Deze inkt is voor een chirurg aan de buitenzijde van de darm zichtbaar indien een operatie in een later stadium dient plaats te vinden.

De uitslag

In principe krijgt u na afloop meteen een gesprek met de MDL-arts waarbij de uitslag van het onderzoek wordt besproken en wat deze uitslag voor uw situatie betekent.  

Bij verdenking op darmkanker is dit is voor de meeste patiënten natuurlijk een emotioneel en zeer beladen gesprek. De MDL arts zal dit gesprek zo goed mogelijk begeleiden. Ook ontvangt u schriftelijke informatie om thuis rustig te kunnen nalezen. De MDL arts zal ook meteen de verwijzing inzetten voor het verdere traject van onderzoek en behandeling via onze polikliniek Coloncare.