Dikkedarmkanker wordt in de medische wereld ‘colorectale kanker’ genoemd. Dit is de verzamelnaam voor tumoren in de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum). De endeldarm is het laatste deel van de dikke darm.

Ongeveer 20% van de mensen met darmkanker heeft een tumor in de endeldarm: endeldarmkanker (rectumcarcinoom). Bij 80% van de patiënten zit de tumor hoger in de dikke darm: dikkedarmkanker (coloncarcinoom).

Er zijn veel overeenkomsten tussen tumoren in de endeldarm en tumoren hoger in de dikke darm. Daarom wordt meestal gesproken over ‘dikkedarmkanker’. Deze informatie geldt dan zowel voor endeldarmkanker als voor kanker verderop in de dikke darm. Alleen bij de behandeling zijn er duidelijke verschillen en is gekozen voor een opsplitsing.

Dikke darm 1 Dikke darm 2

Hoe ontstaat darmkanker?

Darmkanker ontstaat vrijwel altijd vanuit een poliep. Een poliep is een woekering van het slijmvlies van de dikke darm. De meeste poliepen in de dikke darm zijn goedaardig en blijven dit ook. Slechts in sommige van deze poliepen ontstaan op den duur ‘onrustige cellen’ en deze poliepen kunnen uitgroeien tot darmkanker. Wanneer deze cellen zich verspreiden via bloedvaten en lymfevaten, kunnen uitzaaiingen ontstaan.

Lees meer over dikkedarmkanker op www.kanker.nl