Tijdens het dikkedarm onderzoek kunnen diverse goedaardige afwijkingen gevonden worden. Sommige goedaardige afwijkingen behoeven geen behandeling. Bij andere afwijkingen dient wel een behandeling gestart te worden.

Diverticulose

Diverticulose is de term waarmee aangegeven wordt dat er zich in de dikke darm divertikels bevinden. Divertikels zijn goedaardige uitstulpingen, zwaktes van de wand, waardoor er in de darm een soort “zakje” ontstaat. Diverticulose komt erg veel voor (circa 60% van de 60-jarigen heeft 1 of meerdere divertikels) en zit vooral vaak in het laatste deel van de dikke darm, maar kan in de gehele darm voorkomen. Het is niet geheel duidelijk waardoor divertikels ontstaan, maar waarschijnlijk heeft het te maken met lokale drukverhoging door de ontlasting, vooral bij vezelarme voeding, te weinig vochtintake en te weinig beweging. Meestal geven divertikels geen klachten. Soms kunnen ze ontsteken (diverticulitis) of bloeden (divertikel bloeding). Hiervoor moeten mensen soms opgenomen worden in een ziekenhuis en krijgen zij een behandeling. Om de kans hierop zo klein mogelijk te maken is het verstandig zorg te dragen voor een zo optimaal mogelijke stoelgang (voldoende vezels, vochtinname en beweging).

Dikke darm poliepen

Een poliep in de dikke darm is een woekering van het slijmvlies van de dikke darm. Poliepen kunnen variëren in grootte en in vorm: van een speldenknop tot een poliep van enkele centimeters groot. Sommige mensen hebben slechts één poliep in de dikke darm maar het kunnen er ook meer zijn. Poliepen in de dikke darm komen vrij vaak voor. Veel mensen hebben poliepen zonder het te weten omdat ze vaak geen klachten geven. Naar schatting heeft ongeveer 5-20% van alle mensen boven de vijftig jaar last van poliepen.
Verreweg de meeste poliepen zijn goedaardig en zullen ook altijd goedaardig blijven. Poliepen kunnen echter onrustige cellen bevatten en op den duur uitgroeien tot een kwaadaardige tumor: dikkedarmkanker. Deze poliepen worden ook wel adenomen of adenomateuze poliepen genoemd. Vijf procent van deze adenomen groeit uit tot darmkanker. Aan de buitenkant van een poliep is niet te zien of een poliep onschuldig is of niet. Dit blijkt pas nadat het weefsel van de poliep is onderzocht. Omdat poliepen kunnen uitgroeien tot darmkanker worden alle poliepen verwijderd die bij een darmonderzoek worden gevonden. Onderzoek van de poliep onder de microscoop toont aan of het om een goedaardige of kwaadaardige poliep gaat.

Soms hebben mensen heel veel poliepen of al poliepen op hele jonge leeftijd. In zeldzame situaties komt dit voort uit een erfelijke aandoening. Hiervoor kan door de MDL-arts het advies gegeven worden om genetische onderzoek te laten verrichten, zowel bij de patiënt als bij (een deel) van de familieleden.

Aambeien

Aambeien zijn opgezwollen en uitgezakte zwellichamen. In de endeldarm vlak boven de anus bevinden zich deze zwellichamen. Dit zijn sponsachtige netwerken van bloedvaatjes. Zwellichamen spelen een belangrijke rol bij het afsluiten van de anus. Als de zwellichamen te veel opzwellen en uitzakken spreken we van aambeien.
Aambeien kunnen in de anus zitten. Dit noemen we inwendige aambeien. Soms zijn de zwellichamen zo opgezwollen dat ze naar buiten uitpuilen. In dat geval spreken we van uitwendige aambeien. Aambeien komen vrij veel voor. Vooral mensen boven de 50 jaar hebben last van aambeien. Aambeien zijn in feite onschuldig maar veel mensen ondervinden er last van. Aambeien komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Meestal verdwijnen aambeien spontaan door te zorgen voor een goede stoelgang en niet te persen tijdens de toiletgang. Soms kan er besloten worden de aambeien te behandelen.

Chronische darmontsteking (IBD)

Een chronische darm ontsteking is een verzamelnaam van een aantal ziektes waarbij de dikke darm of andere delen van het maag-darm stelsel chronisch ontstoken zijn. Ziekten die onder deze aandoening vallen zijn de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

Ziekte van Crohn
De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darm. De ziekte van Crohn noemt men, net als colitis ulcerosa, ook wel een inflammatory bowel disease (IBD). Bij de meeste patiënten met de ziekte van Crohn zijn de dunne darm, de dikke darm, en/of de endeldarm ontstoken, maar er kan ook sprake zijn van ontstekingen in de rest van het spijsverteringskanaal. De ziekte kan voorkomen vanaf de mond tot aan de anus. Als deze ziekte bij u gevonden wordt zal u worden verwezen naar onze MDL-poli voor behandeling

Colitis ulcerosa
Colitis ulcerosa betekent letterlijk een ontsteking van de dikke darm (colon = dikke darm, -itis = ontsteking), waarbij zweren gevormd worden (ulcerosa). Bij colitis ulcerosa is er sprake van een chronische, regelmatig terugkerende ontsteking van de dikke darm. De ontsteking beperkt zich tot het slijmvlies, dat de binnenkant van de dikke darm bekleed. Bij colitis ulcerosa is de darm aaneengesloten ontstoken. Ook kunnen er klachten en ontstekingen buiten de darm voorkomen bij colitis ulcerosa. Ook als deze ziekte bij u gevonden wordt zal u worden verwezen naar onze MDL-poli voor behandeling.

Microscopische colitis

Microscopische colitis, oftewel microscopische dikke darm ontsteking, is een zeldzame aandoening waarbij er een chronische ontsteking in de dikke darm aanwezig is zonder dat er met het blote oog afwijkingen aan het slijmvlies van de dikke darm is. Mensen met deze aandoeding hebben vaak klachten van diarree. De diagnose kan gesteld worden door weefselhapjes uit de dikke darm te nemen en deze onder de microscoop te laten nakijken. Er zijn 2 typen: collagene colitis en lymfocytaire colitis. Als deze afwijking gevonden wordt zal u verwezen worden naar onze MDL-polikliniek voor verdere behandeling.

Ischemische colitis

Ischemie ontstaat door een plaatselijke belemmering van de bloedtoevoer. Hierdoor ontstaat een zuurstoftekort in  het weefsel. Colitis betekent ‘een ontsteking van de dikke darm’. Ischemische colitis is dus een ontsteking van de dikke darm die ontstaat doordat (een deel van) de dikke darm te weinig zuurstof krijgt vanwege een probleem in de bloedtoevoer.