De afgelopen jaren heeft het Flevoziekenhuis veel expertise en ervaring opgebouwd met darmkanker of voorstadia daarvan. Het multidisciplinaire team dat zich hierin gespecialiseerd heeft, bestaat uit maag-, darm- en leverartsen, chirurgen, oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen en gespecialiseerd verpleegkundigen.

Patiënten die in het Flevoziekenhuis behandeld worden voor (een voorstadium van) darmkanker worden wekelijks in het multidisciplinaire team besproken. Uw medisch specialist bespreekt tijdens dit multidisciplinair overleg (MDO) uw situatie, zodat er door specialisten met verschillende invalshoeken over de meest optimale behandeling voor u wordt gesproken. Indien nodig zijn ook onze academische partners bij dit multidisciplinair overleg betrokken. Uw huisarts ontvangt hier nadien bericht van.