Wetenschappelijk onderzoek

SONCOS
Het Flevoziekenhuis voldoet aan alle richtlijnen van SONCOS. SONCOS is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).

Kwaliteitszorg
Groen vinkje Het Flevoziekenhuis heeft de afgelopen jaren het ‘groen vinkje’ voor de zorg voor patiënten met darmkanker gekregen van de patiëntenorganisatie Nederlandse Kanker Federatie (NKF). Dit vinkje betekent dat onze zorg voldoet aan de verwachtingen van het NKF op het terrein van onder andere de expertise, behandeling, begeleiding en de kwaliteit van de zorg.


Wetenschappelijk onderzoek
Wereldwijd wordt continu onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van kanker. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten desgewenst kunnen deelnemen aan deze onderzoeken, in Nederland of in het buitenland. Als een patiënt in aanmerking komt voor een onderzoek waaraan wij meedoen, zullen wij hem of haar altijd vragen om te participeren in het onderzoek.

Het team van darmkankerzorg participeert daarom met grote regelmaat in wetenschappelijke onderzoeken om de zorgverlening aan onze patiënten zo actueel en kwalitatief hoogwaardig mogelijk te houden. Op dit moment wordt deelgenomen in de volgende trajecten:

FIT trial: onderzoek naar ijzer gebrek anemie.

PROMS: screening over kwaliteit van leven voor en na de operatie.

DECO: decitabine behandeling voor de operatie bij patiënten met darmkanker.

Ikherstel: onderzoek naar verschillende vormen van begeleiding rondom een operatie met elkaar te vergelijken.

GIRONA onderzoek: bevorderen van werkhervatting bij patiënten met darmkanker met werkgerelateerde problemen.

iCARE: onderzoek naar follow up/nacontroles bij de huisarts.