Wanneer bij u darmkanker is vastgesteld, maakt u al bij een van de eerste gesprekken met uw behandelend arts kennis met een van de coloncare verpleegkundigen. Tijdens uw komende bezoeken aan het ziekenhuis zult u haar vaker treffen, maar u kunt ook zelf een beroep op haar doen als u vragen heeft.

Een speciale polikliniek
De coloncare poli is een polikliniek die gespecialiseerd is in het onderzoeken, behandelen, begeleiden en de nazorg van patiënten met dikke darmkanker en/of endeldarm kanker.

De polikliniek wordt verzorgd door het coloncare team, een ‘multidisciplinair’ team dat door nauwe samenwerking het mogelijk maakt om alle noodzakelijke onderzoeken zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Lees meer over de polikliniek Coloncare en wat u kunt verwachten.