Uw huisarts bepaalt hoe snel u gezien moet worden, eventueel in overleg met de internist. Soms is dit nog dezelfde dag, soms binnen enkele weken.

Afspraak maken met internist

Als de huisarts heeft bepaald dat het geen spoedverwijzing betreft, kunt u zelf een afspraak maken met een internist die thuis zijn in suikerziekte via het secretariaat van de polikliniek Interne geneeskunde: telefoonnummer: 036 - 868 87 17.

diabetes03

Nieuwe diabetespatiënten worden binnen 2 weken gezien door de internist of de diabetesverpleegkundige.
Spoedpatiënten worden na overleg van de huisarts met de internist direct gezien op de SEH of op de diabetespoli.

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken met de internist of de diabetesverpleegkundige:


via deze website:


mijnfz

met de telefoon:


alle werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur:
036 - 868 87 50 (diabetesverpleegkundige)
036 - 868 87 17 (internist)

Het maken van een afspraak verloopt via ons Patiënt Contact Centrum. Bij medische vragen wordt u doorverbonden naar de polikliniek.

Afspraak diabetesverpleegkundige

Voor het maken van een afspraak met de diabetesverpleegkundige kunt u bellen met het secretariaat van het Diabetescentrum Almere, telefoonnummer: 036 - 868 87 50.

U vindt het Diabetescentrum op de eerste etage van het Flevoziekenhuis. Volg routenummer 17. Bekijk de route.

Telefonisch spreekuur diabetesverpleegkundigen

Elke werkdag van 11.30 uur tot 12.30 uur hebben de diabetesverpleegkundigen telefonisch spreekuur, telefoonnummer: 036 - 868 87 50.

U kunt de diabetesverpleegkundigen ook per e-mail bereiken:
tclaassen@flevoziekenhuis.nl
ahoogstraten@flevoziekenhuis.nl
jspeksnijder@flevoziekenhuis.nl
cmerkx@flevoziekenhuis.nl

Voetenpoli

Elke donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur kunt u terecht bij de Voetenpoli van het diabetisch voetenteam. Een verwijzing van een arts is hiervoor noodzakelijk. De voetenpoli vindt u bij de Gipskamer.
U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 036 - 868 88 41. Lees meer over de Voetenpoli.

Toegangs- en wachttijden

Wij proberen de toegangstijd (eerste afspraak op de polikliniek) en/of de wachttijd (voor een behandeling) zo kort mogelijk te laten zijn. Bij de meeste specialisten kunt u vaak al op korte termijn terecht. Bekijk de toegangstijden en wachttijden van het Flevoziekenhuis. Alleen specialisten en huisartsen kunnen een spoedafspraak voor u maken.

Co-assistenten of arts-assistenten op de polikliniek

Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is daarom mogelijk dat u eerst gezien wordt door een co-assistent of arts-assistent.
Indien u praktische of principiële bezwaren heeft om onderzocht te worden door een assistent, dan verzoeken wij u vriendelijk om dat liefst vooraf en anders direct en duidelijk aan te geven bij de balie. Uw wens wordt uiteraard gerespecteerd.