Chronische ziekte

Diabetes is een chronische ziekte. Dit betekent dat we diabetes niet kunnen genezen. We  kunnen diabetes wel goed behandelen. De officiële naam van diabetes of suikerziekte is diabetes mellitus.
De alvleesklier zorgt voor de aanmaak van insuline. Dit hormoon zorgt voor een precieze regeling van de bloedsuikerspiegel. Mensen met diabetes maken zelf geen insuline meer, of hun lichaam reageert niet op de insuline. Dat hangt af van het type diabetes.
Als de insuline zijn werk niet goed kan doen loopt de bloedsuikerspiegel te hoog op: de bloedglucose stijgt. Normaal zorgt het lichaam ervoor dat er precies genoeg insuline is om de bloedsuiker te verwerken. Zo blijft de bloedsuiker binnen bepaalde grenzen. Bij diabetes is dat evenwicht weg. Het is belangrijk om diabetes zo snel mogelijk te behandelen.   

Type 1

Dit type komt al voor op jonge leeftijd. Het lichaam maakt zelf geen insuline meer aan. Het afweersysteem maakt de cellen die insuline aanmaken kapot, waardoor de cellen hun werk niet meer kunnen doen.
Mensen met diabetes type 1 moeten zichzelf een paar keer per dag insuline inspuiten of dragen een insulinepomp.

Type 2

Dit type wordt ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, maar komt nu ook vaak voor bij jonge mensen. Het lichaam maakt wel insuline aan, maar reageert hier niet goed op. Het is  ongevoelig geworden. Overgewicht, weinig beweging, maar ook erfelijke aanleg vergroten de kans.
Mensen met diabetes type 2 krijgen medicijnen, voedings- en bewegingsadviezen. Als de bloedsuikers niet goed in te stellen zijn moeten ze insuline gaan spuiten.

Diabetes en zwangerschap

Een zwangerschap van vrouwen met diabetes mellitus of zwangerschapsdiabetes vraagt om intensieve begeleiding. Ons multidisciplinaire team, dat bestaat uit een internist, diabetesverpleegkundige, gynaecoloog, verloskundige en diëtist geeft u optimale en goed gecoördineerde zorg.

Andere vormen van diabetes

Daarnaast zijn er een aantal minder vaak voorkomende vormen van diabetes, zoals genetische vormen van diabetes of diabetes veroorzaakt door medicijnen zoals prednison of dexamethason.

Leven met diabetes, 365 dagen per jaar

Diabetes is een chronische aandoening en heeft ingrijpende lichamelijke en psychosociale gevolgen voor de patiënt zelf en voor zijn of haar naasten. Dag in, dag uit, 365 dagen per jaar. Het is goed te begrijpen dat het niet altijd lukt om optimaal met diabetes om te gaan. Ieder leert dit op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Er bestaat geen afgepaste handleiding.

Leven met diabetes vraagt om aanpassingen: het accepteren van ongemak, het inpassen van de zelfzorgactiviteiten in het dagelijks leven, het regelmatig op controle komen en het eventueel leren omgaan met lichamelijke beperkingen.
Diabetes is helaas niet altijd perfect te regelen. Ondanks het trouw volgen van de voorschriften lukt het soms niet de diabetes goed in te stellen.